Advertisement
X
1 day ago
Ngurhulumente oqhunyiswa abafundi ngeGlu
Ngurhulumente oqhunyiswa abafundi ngeGlu
Iindaba

Baqhunywa yiglu abayinikwa liSebe lezeMfundo eBhisho abafundi kwizikolo zemfundo esisiseko kwisithili saseLady Frere.

1 day ago
Akhombana esweni amadoda ngenxa yemali
Akhombana esweni amadoda ngenxa yemali
Iindaba

Indoda yaseMdantsane uMalusi Tobela etyholwa ngokuthabathela kuyo imoto awayeyithengisele uMninawa Riti waseKwelerha eMonti ...

1 day ago
Akhelwe izindlu amaxhoba kaDalindyebo
Akhelwe izindlu amaxhoba kaDalindyebo
Iindaba

Amaxhoba eKumkani yabaThembu uBuyelekhaya Dalindyebo athi awakamxoleli nangona akhelwe izindlu ngelizama ukuwaxolisa kwiintlungu ...

1 day ago
URamaphosa ufumen’ umfutho eMpuma Koloni
URamaphosa ufumen’ umfutho eMpuma Koloni
Iindaba

USEKELA mongameli weANC uCyril Ramaphosa sele ekhathule kumsebenzi wakhe wokugaya inkxaso kugqatso lobumongameli kwiANC emva ...

1 day ago
Amabali ayafundisa: ekhaya nasesikolweni
Amabali ayafundisa: ekhaya nasesikolweni
Iindaba

Ekukhuleni kwethu sibe nexesha elichulumancisayo kakhulu thina ngelixa sikhulela ezilalini sihlala noomakhulu nootatomkhulu ...

1 day ago
Iingxaki zesikolo esigqwesileyo kwiziphumo zebanga leshumi eNgcobo
Iingxaki zesikolo esigqwesileyo kwiziphumo zebanga leshumi eNgcobo
Iindaba

Umasipala waseNgcobo ukwiphulo lokundwendwela izikolo zale dolophu kwiinzame zokuphucula iziphumo zokuphela konyaka ingakumbi ezo zebanga leshumi.

1 day ago
Inkcazelo yamaphupha
Inkcazelo yamaphupha
Iindaba

Iphupha: Ndikhathazwa liphupha apha! Ndiphupha utata nomama kwakunye nobhuti wam, abangasekhoyo.

1 day ago
Liyintoni ilifa lomntu omnyama?
Liyintoni ilifa lomntu omnyama?
Iindaba

Ndikhuliswa kwikhaya eliyikhuthaza kakhulu imfundo nokubaluleka kwayo.

1 day ago
Umbulelo
Umbulelo
Iindaba

Ndiyabulela ngokusizisela eli phephandaba lesiXosa nalapha eKapa!