CLOSE X
Advertisement

Aqale ngowesintu amalungiselelo oGu Jazz

Isolezwe

SIHLE MKHIZE

EMzimkhulu

Tell a friend
IQEMBU labaGqobhi lingelinye elithokozelwe kakhulu ngesikhathi linandisa eMzimkhuluOMAMA bendawo abebeyibhika ingoma kwachazwa izihlwele kulo mcimbi obuhlanganisa amaciko akamasipla ababili.	Izithombe: SIHLE MAVUSOUNGENE wabhikla ingoma uNondzabu eMzimkhulu ngoMgqibelo

ZIBUTHELANE enkundleni yezemidlalo eMzimkhulu izinkumbi zabantu zizoqhudelana ngomculo wesintu ngoMgqibelo emalungiselelweni omcimbi omkhulukazi Ugu Jazz Festival.

Abantu bakuleya ndawo bebehlobe ngemvunulo yesintu ungafunga ukuthi usuku lwama- gugu, kanti cha.

Kulo mcimbi obuhlelwe uSiya Msomi nethimba lakhe ushaye ngonyawo olwehlukile njengoba usuhlomulisa namaciko omphakathi kwazise bekuqhudelwana, obashaye emakhanda ahlomule ngemali engango-R5 000.

UMnyango wezamaCiko namaSiko esifundazweni iKwaZulu-Natal yiwo uMsomi athe uzophonsa itshe esivivaneni ngenkece.

Amaqembu omculo obuhlukahlukene bekukhona abashaya Isigeke, maskandi, umbhaqanga, indlamu, ingoma kanye nezimbongi.

“Abaculi abathe ngeke basale ngaphandle bazosixhasa sibala Abagqobhi, Ichwane leBhaca, noPhuzekhemisi kanti iningi labanye abaqhamuka ngaphansi kwamasipala iSisonke noGu. Siyayiqala le festivali kodwa inhloso yethu ukuthi isabalale nesifundazwe sonke,” kusho uSiya.

Akugcinanga lapho njengoba kudlulelwe naseMzumbe nakhona bekuqhudelwana khona kusicathamiya kwaze kwasa, kanti izolo kube nenkonzo eNkwezela ngaphansi koMasipala iNgwe.

Abantu bakule ndawo namaphethelo bathi abasakwazi ukulinda njengoba sebelubheke ngabomvu usuku olukhulu loGu Jazz Festival ngoMgqibelo.

Phakathi kwabaculi ababhekwe ukuthi bahlanyise abantu kubalwa uZahara, Lira, Micasa, Siphokazi, Thandiswa Mazwai, Zakes Bantwini, Oliver Mtukudzi, Ringo Madlingozi, Mbongeni Ngema, Futhi Mahlasela, DJ Muntu, Brian Thusi, Umkhumbane Jazz Band, The Soil, Mshadiz, Nomalanga, Sisanda, Tender Mavundla no-Isabel Novella.

Tell a friend
Advertisement
X