Advertisement
X

Basola ukuthi usegula ngekhanda obedukile

UMNDENI wesosha laseNgonyameni ngaseMlaza, okwabikwa ukuthi linyamalele ngenyanga edlule, usola ukuthi seliphanjanelwa yikhanda.

UMnuz Nkululeko Freedom Msomi (28), odume ngelikaBobby, kwabikwa ukuthi wanyamalala kumele abuyele emsebenzini ekupheleni kukaJulayi nemoto yakhe ayesanda kuyithenga.

UNKKZ Sholiphi Msomi ekhombisa isithombe sendodana yakhe edukileyo.Isithombe:THOKOZANI MBUNDA

Umndeni wakhe wavula icala emaphoyiseni aseMlaza, elaqinisekiswa nguCaptain Nqobile Gwala, okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal. Watshela Isolezwe ukuthi ngokwemininingwane yecala kuvela ukuthi uMsomi wabuye watholakala.

Selokhu kwashicilelwa lolu daba kwiSolezwe, miningi imibiko evelile, omunye wayo obuthi isosha ligulela emzini othize ePitoli.

Kushayelwa abeSANDF lapho bekusebenza khona uMsomi, banqaba ukuphawula ngalolu daba ngoba bethi selusingethwe ngamaphoyisa.

Muva nje Isolezwe lishayelwe yiphoyisa elizibize ngoCaptain Zinhle elithe lifuna umndeni wesosha.

UNkk Sholiphi Msomi, ongunina wesosha, ukuqinisekisile ukuthi baluthola ucingo kukaputeni owathi unemininingwane ngendodana yakhe.

“Le ndaba isingiphithanisa ikhanda ngoba kuningi engingakuqondi. Abanye bebeshaya bethi uyaphila bayazi lapho ekhona. Iphoyisa elakhuluma nami lathi lisePitoli langitshela ukuthi uNkululeko uboshiwe ngoba etholwe nemoto eyebiwe. Angizange ngibuze okuningi ngenxa yokudideka futhi ngingasaqondi noma yiphoyisa ngempela yini engikhuluma nalo,” kuchaza uNkk Msomi.

Uthe okumdida kakhulu ngukuvela kwendodana yakhe emasontweni adlule, ibonakala sengathi ayiphilile kahle ekhanda.

Uthe abazi ifike kanjani ekhaya ngoba bayibone isisendlini yayo ingenazo nezingubo kanti nemoto ayaziwa.

“Sengiyasaba indlela okwenzeka ngayo ngoba ngisola ukuthi uphanjanelwa yikhanda. Indlela abenolaka ngayo esithuka ngazo zonke izinhlamba ekhaya ingithusile. Samgcina ezivalele endlini yakhe engafuni muntu ozongena, nathi sesithuka izanya,” kusho uNkk Msomi.

Uthe akakwazanga nokuthola ukuthi indodana yakhe iphumaphi ngoba ithe ayifuni ukukhulunyiswa.

Utshele iphephandaba ukuthi akazi ukuthi iphelelephi nokuthi ibiphumaphi sonke lesi sikhathi.

Kuthiwa babuvele bungasekho buhle ubudlelwano phakathi kukaMsomi nonina, bebanga indaba yengane okusolwa ukuthi wayikhulelisa elinye isosha ePitoli. UMsomi ubesola unina ngokungena ezindabeni zakhe ngokwamukela le ngane kubo. Wagcina ekhaya ngoJanuwari ethenge imoto.

Obekuphatha kabi umndeni wesosha wukuthi iSMS elagcina liyithumele unina yayisolisa sengathi liyofa njengoba labeka nemibandela ngomgcwabo walo.

SHOW ALL
Advertisement