Cape Town-130425-The consideration of Protection of Sate Information Bill and report of Ad Hoc Committee on Protection of State Information Bill in National Assembly today-Photographer-Tracey Adams

BABALO NDENZE

UPHASISWE ngo-elethu umthethosivivinywa i-Protection of State Information Bill izolo ePhalamende, ngemuva kweminyaka udingidwa.

Amalungu ePhalamende angu-189 avotele ukuthi kuqhutshekwe nalo mthetho kwathi angu-74 aphikisa, kwaba noyedwa ongavoti.

Lo mthetho sekumele manje uyiswe kuMengameli uMnuz Jacob Zuma ukuze athathe isinqumo esingujuqu ngawo.

Lokhu kungaba wukuphela kwamathuba kulabo abebesenethemba lokuwuphikisa njengoba sebefuna uZuma awudlulisele eNkantolo yoMthethosisekelo ukuze ubuyekezwe ngaphambi kokuthi athathe isinqumo ngawo.

Ukuphasiswa kwalo mthethosivivinywa kuvuna nomkhankaso ofuna ubuyekezwe, obizwa ngeRight2Know ongakwazi ukudlulisela lolu daba eNkantolo yoMthethosisekelo.

Ilungu lePhalamende le-IFP uMnuz Mario Ambrosini, elivuke embhedeni lisesibhedlela ukuze libe khona ePhalamende, ungomunye wabazwakalise ukungahambisani nalo mthetho, wanxusa amalungu e-ANC ukuthi angavoteli ukuthi uphasiswe.

Namanye amaqembu aphikisayo azwakalise ukungahambisani nawo.

ISouth African National Editors’ Forum (Sanef) ithe lo mthetho ungabuye usetshenziselwe ukugcina izimfihlo kuhulumeni wentando yabantu, odinga ukuthi izinto zenziwe obala.

ISanef ithe uZuma kumele awudlulisele eNkantolo yoMthethosisekelo.