Advertisement
X

Ikhono lokudansa nelokucula kongenamilenze

UMCULI wekwaito ophinde abe ngumdansi ongenayo imilenze uthe ukudansa yikhona okumsizayo ekutheni akhohlwe wukuthi akanayo imilenze.

URainetsi Mazibuko (18) wakwa-J eMlaza, ucula engomeni kaDJ Dede ethi Amantombazane.

UMCULI uRainetsi Mazibuko othi uyazifela ngomculo nokudansa Isithombe: INLSA. Credit: FANELESIBONGE BENGU

Uma esesiteji uyehla esihlalweni sakhe esinamasondo acule aze abambelele ngezandla phansi edansa.

“Ngo-2008 ngaba sengozini yesitimela. Bangiphushela esitimeleni bengibamba inkunzi abafana abathathu ababebhema insangu. Sasiwela ujantshi uma siya esikoleni kanti kuzoqhamuka abafana abathathu ngabatshela ukuthi anginayo imali. Kwaqhamuka iguzu bangiphushela kulona,” kusho uMazibuko.

Uthe isitimela samshayisa ngaphansi kwamadolo kodwa kwadingeka ukuthi anqunywe emathangeni. Uthe akazi ukuthi ingalo yasinda kanjani ngoba nayo yalimala.

“Ngahlala izinyanga esibhedlela ngikwikhoma.”

Esephumile waqhubeka nokufunda.

Uthe abafana abamlimaza akazi ukuthi kwenzekani ngabo kodwa wathola ukuthi omunye wazibulala.

Uthe ukudansa ukuqale ngonyaka odlule eganga efuna ukubona ukuthi uyakwazi yini.

“Kwakudlala ingoma iNay Nay kuKhozi FM ngayinyusa. Ngathatha iselula yami ngaziqopha ngabona ukuthi ngiyakwazi ukudansa. Ngahlangana noKing Bhaka wangigqugquzela ukuthi ngidanse. Abantu bayangigqugquzela kakhulu. Uma bejabule nami ngiyajabula. Angifuni ukulokhu ngicabanga kakhulu ngengozi,” kusho uMazibuko.

Uthe njengamanje ugxile ekuphusheni ingoma yakhe eshaya ngesigqi se-house.

“Sisazama ukuyiphusha ukuthi ingene egazini kubantu. Nakanjani izowuhlukanisa unyaka le ngoma. Ikhuluma ngamantombazane ukuthi ngiyawathanda futhi nawo ayangithanda.”

Uphethe ngokuthi i-albhamu uzoyiqopha maduze futhi uzibona ekude kakhulu ngempilo ngenxa yomculo nomdanso.

Uma ufuna ukumbona edansa kwi-video ungavakashela ikhasi leSolezwe kuFacebook.

SHOW ALL
Advertisement