Advertisement
X
29 days ago
Owesifazane onebhizinisi ugqugquzela abanye
Owesifazane onebhizinisi ugqugquzela abanye
Isolezwe

KUMELE abesifazane babe nesibindi bangakuvumeli ukutshelwa ngabanye ukuthi ngeke iphumelele into abafuna ukuyenza kodwa baqhubekele ...

36 days ago
Isishoshovu esingumakadebona
Isishoshovu esingumakadebona
Isolezwe

UMA kukhulunywa ngabesifazane abayizingqalabutho emlandweni wenkululeko yezwe lethu usuke ungakaqedi ukukhuluma ungakaliphathi ...

15 June 2016, 1:20pm
Kusiza kakhulu nomqondo ukuzivocavoca
Kusiza kakhulu nomqondo ukuzivocavoca
Isolezwe

Baningi abantu abaqeqesha abazivocavocayo okuthi uma bebuzwa ukuthi baqala kanjani bathi baqala bezama ukubalekela ukhwantalala nengcindezi.

9 June 2016, 1:27pm
‘Ningakwesabi ukushayela amaloli’
‘Ningakwesabi ukushayela amaloli’
Isolezwe

Abantu besifazane mabangazibukeli phansi balinde umsebenzi wasemakhishini kodwa mabathuthukise amakhono abo basebenze ngisho ...

9 June 2016, 1:24pm
Usomabhizinisi ozisungulele onodoli bakhe abamnyama
Usomabhizinisi ozisungulele onodoli bakhe abamnyama
Isolezwe

Liyakhula isasasa lonodoli abamnyama njengoba sebezotholakala kalula emuva kokuba usomabhizinisi osezinze kuleli eqale isu lokubaqoqa.

9 June 2016, 1:22pm
Iyasabalala ingosi yeSolezwe ngeSonto
Iyasabalala ingosi yeSolezwe ngeSonto
Isolezwe

Isizophumela emphakathini ingosi ‘Ikusasa Ngelami’ ephuma kwiSolezwe ngeSonto, egxile ekuxazululeni izinkinga zentsha.

8 June 2016, 1:35pm
Sihle isitayela sokucelana umshado kodwa akuqalwe ekhaya
Sihle isitayela sokucelana umshado kodwa akuqalwe ekhaya
Isolezwe

Abesifazane akumele bakhohliswe wukufakwa iringi bathenjiswa umshado, okubalulekile ukulotsholwa.

2 June 2016, 1:17pm
Kuyinkinga ukondleka kowesifazane bese engazinakekeli
Kuyinkinga ukondleka kowesifazane bese engazinakekeli
Isolezwe

Ukondleka kowesifazane akuyona inkinga kodwa uma engazinakekeli ikhona okudala izinkinga.

2 June 2016, 1:14pm
ULeAnne ugqugquzela ukuzwana
ULeAnne ugqugquzela ukuzwana
Isolezwe

Izinkundla zokuxhumana seziphenduke ingxenye enkulu yempilo muva nje futhi zenza abantu bakhulume kalula yize besemagunjini omhlaba ehlukene.

2 June 2016, 1:05pm
Waphumelela ngenxa yenkani owesifazane
Waphumelela ngenxa yenkani owesifazane
Isolezwe

Wasizwa yinkani eyamenza waba ngowesifazane wokuqala omnyama ukuba nesikole esizimele, uNkk Nomaswazi Veronica Pinky Mkhize.

26 May 2016, 1:29pm
Osaziwayo nokunciphisa umzimba
Osaziwayo nokunciphisa umzimba
Isolezwe

Kuyiphupho labesifazane abaningi ukunciphisa isisindo somzimba kodwa abanye kuba nzima ukulifeza.

26 May 2016, 1:24pm
Ufuna ukuzovula ibhizinisi eThekwini
Ufuna ukuzovula ibhizinisi eThekwini
Isolezwe

Owesifazane osezinze eCape Town wazakhela udumo kwezokucwala nezokuvakasha usefuna ukubuyela lapho ekhulele khona eThekwini azovula ibhizinisi.

26 May 2016, 1:23pm
Ushiye umsebenzi ofisa ukufukula intsha kwezamabhizinisi
Ushiye umsebenzi ofisa ukufukula intsha kwezamabhizinisi
Isolezwe

Udele umsebenzi wakhe obumholela imali enjengemali uNksz Nonhlanhla Ncwane waKwaMashu ukuze alekelele osomabhizinisi abasafufusa.

25 May 2016, 1:09pm
Isho lukhulu imibala yezingubo ozigqokayo
Isho lukhulu imibala yezingubo ozigqokayo
Isolezwe

Indlela ogqoka ngayo akuyona kuphela eveza ubuwena kodwa kwesinye isikhathi nemibala isho lukhulu.

5 May 2016, 12:22pm
Abangani ebhizinisini lempahla yabesifazane yokubhukuda
Abangani ebhizinisini lempahla yabesifazane yokubhukuda
Isolezwe

Ubungani buzale ibhizinisi kwabesifazane abasebancane baseThekwini, abadayisa izimpahla zokubhukuda.