CLOSE AD
Advertisement
logoSections
Isolezwe
15 days ago
Kusiza kakhulu nomqondo ukuzivocavoca
Kusiza kakhulu nomqondo ukuzivocavoca

Baningi abantu abaqeqesha abazivocavocayo okuthi uma bebuzwa ukuthi baqala kanjani bathi baqala bezama ukubalekela ukhwantalala nengcindezi.

Isolezwe
21 days ago
‘Ningakwesabi ukushayela amaloli’
‘Ningakwesabi ukushayela amaloli’

Abantu besifazane mabangazibukeli phansi balinde umsebenzi wasemakhishini kodwa mabathuthukise amakhono abo basebenze ngisho ...

Isolezwe
21 days ago
Usomabhizinisi ozisungulele onodoli bakhe abamnyama
Usomabhizinisi ozisungulele onodoli bakhe abamnyama

Liyakhula isasasa lonodoli abamnyama njengoba sebezotholakala kalula emuva kokuba usomabhizinisi osezinze kuleli eqale isu lokubaqoqa.

Isolezwe
21 days ago
Iyasabalala ingosi yeSolezwe ngeSonto
Iyasabalala ingosi yeSolezwe ngeSonto

Isizophumela emphakathini ingosi ‘Ikusasa Ngelami’ ephuma kwiSolezwe ngeSonto, egxile ekuxazululeni izinkinga zentsha.

Isolezwe
22 days ago
Sihle isitayela sokucelana umshado kodwa akuqalwe ekhaya
Sihle isitayela sokucelana umshado kodwa akuqalwe ekhaya

Abesifazane akumele bakhohliswe wukufakwa iringi bathenjiswa umshado, okubalulekile ukulotsholwa.

Isolezwe
28 days ago
Kuyinkinga ukondleka kowesifazane bese engazinakekeli
Kuyinkinga ukondleka kowesifazane bese engazinakekeli

Ukondleka kowesifazane akuyona inkinga kodwa uma engazinakekeli ikhona okudala izinkinga.

Isolezwe
28 days ago
ULeAnne ugqugquzela ukuzwana
ULeAnne ugqugquzela ukuzwana

Izinkundla zokuxhumana seziphenduke ingxenye enkulu yempilo muva nje futhi zenza abantu bakhulume kalula yize besemagunjini omhlaba ehlukene.

Isolezwe
28 days ago
Waphumelela ngenxa yenkani owesifazane
Waphumelela ngenxa yenkani owesifazane

Wasizwa yinkani eyamenza waba ngowesifazane wokuqala omnyama ukuba nesikole esizimele, uNkk Nomaswazi Veronica Pinky Mkhize.

Isolezwe
35 days ago
Osaziwayo nokunciphisa umzimba
Osaziwayo nokunciphisa umzimba

Kuyiphupho labesifazane abaningi ukunciphisa isisindo somzimba kodwa abanye kuba nzima ukulifeza.

Isolezwe
35 days ago
Ufuna ukuzovula ibhizinisi eThekwini
Ufuna ukuzovula ibhizinisi eThekwini

Owesifazane osezinze eCape Town wazakhela udumo kwezokucwala nezokuvakasha usefuna ukubuyela lapho ekhulele khona eThekwini azovula ibhizinisi.

Isolezwe
35 days ago
Ushiye umsebenzi ofisa ukufukula intsha kwezamabhizinisi
Ushiye umsebenzi ofisa ukufukula intsha kwezamabhizinisi

Udele umsebenzi wakhe obumholela imali enjengemali uNksz Nonhlanhla Ncwane waKwaMashu ukuze alekelele osomabhizinisi abasafufusa.

Isolezwe
36 days ago
Isho lukhulu imibala yezingubo ozigqokayo
Isho lukhulu imibala yezingubo ozigqokayo

Indlela ogqoka ngayo akuyona kuphela eveza ubuwena kodwa kwesinye isikhathi nemibala isho lukhulu.

Isolezwe
56 days ago
Abangani ebhizinisini lempahla yabesifazane yokubhukuda
Abangani ebhizinisini lempahla yabesifazane yokubhukuda

Ubungani buzale ibhizinisi kwabesifazane abasebancane baseThekwini, abadayisa izimpahla zokubhukuda.

Isolezwe
56 days ago
Kusho ukuthini ukuba ngumka mfundisi
Kusho ukuthini ukuba ngumka mfundisi

UNkosikazi woMbhishobhi omusha wamaSheshi eZululand ugqugquzele ozakwabo ukuthi bangazami ukuzenza abanye abantu ngoba beshade ...

Isolezwe
56 days ago
‘Abesifazane asebephumelele abangazithwali’
‘Abesifazane asebephumelele abangazithwali’

Badonswe ngendlebe abesifazane asebephumelele ukuthi bangazithwali baze bakhohlwe ukuthi iliphi iqhaza okumele balibambe.