CLOSE AD
Advertisement
logoSections
Isolezwe
21 Apr '16, 1:02pm
Ufunde kanzima osekhiqiza insimbi
Ufunde kanzima osekhiqiza insimbi

Ukubona abesifazane bechitha imali ezimpahleni ezikhiqizwe kwamanye amazwe kumnike ugqozi lokucwaninga ngokukhiqiza uNksz Zibu Mthiyane.

Isolezwe
21 Apr '16, 1:01pm
Uyala abanye omakoti abasebasha
Uyala abanye omakoti abasebasha

Uphokophele ukunqanda amadivosi komakoti abasebancane owesifazane osemncane oshadile.

Isolezwe
20 Apr '16, 12:37am
Ziyanda izinsizwa ezingamaqhathanzipho
Ziyanda izinsizwa ezingamaqhathanzipho

Abasaxwayeki obhuti abangamaqhathanzipho ababizwa ngama-metrosexuals phambilini abebebizwa ngamagama okubagcona.

Isolezwe
14 Apr '16, 12:32am
Kayikho inkomo yobuthongo ku-Ayanda
Kayikho inkomo yobuthongo ku-Ayanda

Akakunqeni ukufunda iminyaka eminingi inqobo nje uma ezogcina ethole akufunayo owesifazane obethweswa iziqu zeMasters kuDevelopment ...

Isolezwe
14 Apr '16, 12:30am
Ufuna ukuthuthukisa imbokodo ongenele okaMrs SA
Ufuna ukuthuthukisa imbokodo ongenele okaMrs SA

Owayeselahle ithemba ngokuthi uyoke aphinde angenele umncintiswano wonobuhle ungenele iMrs SA.

Isolezwe
14 Apr '16, 12:25am
Kumenywa isimame emcimbini lapho sizocangcathwa khona ngolwazi olubalulekile
Kumenywa isimame emcimbini lapho sizocangcathwa khona ngolwazi olubalulekile

Uzoke abeke eceleni iBhayibheli umam’ umfundisi bese evusa abesifazane “emaqandeni” ngokubacobelela ngolwazi emcimbini wembokodo.

Isolezwe
07 Apr '16, 12:27am
Umise ubumnandi efuna imfundo
Umise ubumnandi efuna imfundo

Ufunde kunzima kwaphazamiseka impilo yobumnandi uGigi Lamayne.

Isolezwe
07 Apr '16, 12:23am
Usezakhele ugazi ngokumasaja osaziwayo
Usezakhele ugazi ngokumasaja osaziwayo

Usezakhele amakhasimende amaningi angosaziwayo owesifazane onebhizinisi lokucwala izinzipho, ubuso nokubhucunga umzimba, ...

Isolezwe
06 Apr '16, 12:46am
Ayadlisa amadoda anamahlaya
Ayadlisa amadoda anamahlaya

Uma ubucabanga ukuthi abesifazane balandela uthando nokuphathwa ntofontofo kuphela kwabesilisa, ushaye phansi kwashunqa uthuli.

Isolezwe
30 Mar '16, 11:57am
Kunemishado efe ngenxa yezingane
Kunemishado efe ngenxa yezingane

Ingane yinhle uma ifika kwabathandanayo kodwa kwesinye isikhathi ingafana nesichitho uma abazali bengabambisene.

Isolezwe
24 Mar '16, 1:27pm
I-make-up yomuntu omdala ingaba nobungozi esikhunjeni sengane
I-make-up yomuntu omdala ingaba nobungozi esikhunjeni sengane

Ingane yentombazane kunezinto eziningi ekhula ilangazelela ukuzenza ngoba ibona abadala kunayo bebukeka kahle, bese ihala ...

Isolezwe
17 Mar '16, 1:17pm
Unesifiso sokukhula owenza isauce
Unesifiso sokukhula owenza isauce

UNksz Phindile Zama wase-Edendale, eMgungundlovu wakha i-sauce azithakela yona esekhaya ebizwa ngokuthi yiChillaz Sauce.

Isolezwe
17 Mar '16, 1:12pm
Wamukelwe ngesasasa uMrs World
Wamukelwe ngesasasa uMrs World

Wamukelwe njengendlovukazi owesifazane wokuqala walapha ukuhlwitha isicoco sikaMrs World obukhethwa eChina ngeledlule.

Isolezwe
17 Mar '16, 1:10pm
Akazisoli ngokulandela umkhakha wezobuciko owesifazane osephethe isikhungo esikhangisa ngemifanekiso.
Akazisoli ngokulandela umkhakha wezobuciko owesifazane osephethe isikhungo esikhangisa ngemifanekiso.

Uzohola amajaji kowamaciko omhlaba.

Isolezwe
17 Mar '16, 1:07pm
Isethembiso esibuyise ithemba kuLittle Miss World
Isethembiso esibuyise ithemba kuLittle Miss World

Ubuyelwe yithemba uzime osemncane waseMpangeni okumele ayomela iNingizimu Afrika kuLittle Miss World, eTurkey.