Advertisement
17 March 2016, 12:27pm
Kululekwa abesifazane ngokuluka
Kululekwa abesifazane ngokuluka
Isolezwe

Abesifazane mabangahlali isikhathi eside nomluko ngoba lokho yikhona okubashiya beqothukelwe yizinwele phambili okubizwa ngenjibhabha (njibs).

16 March 2016, 12:47pm
Ugqugquzela isibhuda ukuthi sizishelele
Ugqugquzela isibhuda ukuthi sizishelele
Isolezwe

Abesilisa bathi abasakuxwayi ukushelwa ngabesifazane osekuyinto ejwayelekile, obekukade kuyichilo kudala.

10 March 2016, 12:50pm
Kuhlangane oBarbie abondlekile abazigqajayo
Kuhlangane oBarbie abondlekile abazigqajayo
Isolezwe

Abesifazane abondlekile abayingxenye ye-Thick Barbie Models bafuna ukugqugquzela abanye besifazane ukuba bakhululeke ngemizimba yabo.

10 March 2016, 12:48pm
Uzimisele ngokusabalala izwe lonke nelokucwala
Uzimisele ngokusabalala izwe lonke nelokucwala
Isolezwe

Ungene ngephutha emkhakheni wezokucwala kodwa wagcina esevule ibhizinisi lakhe owesifazane osemncane.

10 March 2016, 12:46pm
Ulibangise eRussia umethuli onekhono
Ulibangise eRussia umethuli onekhono
Isolezwe

UBonge usomahlaya wakuleli osesebenzela e-USA, umethuli wezinhlelo zezindaba wakuleli osethathwe yisiteshi sezindaba saseRussia.

3 March 2016, 12:38pm
Zingenisa nasemphakathini izingubo eziveza umzimba
Zingenisa nasemphakathini izingubo eziveza umzimba
Isolezwe

Ungenisile umkhuba wokugqoka izingubo eziveza umzimba kwabesifazane abangosaziwayo, kanti lesi sitayela sesikapakela nasemphakathini.

3 March 2016, 12:31pm
Ukucwala abantu kuwubizo lwakhe
Ukucwala abantu kuwubizo lwakhe
Isolezwe

Ukunqatshelwa ngabazali bakhe ukuba enze izifundo zokucwala abantu akuzange kumvimbele ephusheni lakhe lokwenza lomsebenzi usomabhizinisi osemncane.

3 March 2016, 12:24pm
Washiya ebhange wakhetha ezemfashini
Washiya ebhange wakhetha ezemfashini
Isolezwe

Ukholelwa ekudaleni amathuba emisebenzi usomabhizinisi wesifazane owaziqalela inkampani yokuthunga izimpahla.

2 March 2016, 12:49pm
Okunye osekungenise kwezothando
Okunye osekungenise kwezothando
Isolezwe

Kunezinto eziningi ezingaqondakali ngobudlelwano bezothando besimanje ezinye ezingakholakali.

18 February 2016, 2:18pm
Kuzocobelelwa abafuna umshado
Kuzocobelelwa abafuna umshado
Isolezwe

BAKHONA abesifazane abafisayo ukubopha ifindo likasofa silahlane kepha leli thuba lingaveli.

18 February 2016, 2:18pm
Ukhuthaza abanye owavula inkampani
Ukhuthaza abanye owavula inkampani
Isolezwe

WAKHETHA ukuzivulela eyakhe inkampani yezobuchwepheshe ngoba esebone enolwazi olwanele ngemuva kokusebenza ezinkampanini ...

18 February 2016, 2:16pm
Uyihlelele lukhulu iShaka Marine
Uyihlelele lukhulu iShaka Marine
Isolezwe

UFUNA ukwenza umehluko kwezokuvakasha uNksz Mpume Mthembu osanda kuqokwa esikhundleni sokuba ngumqondisi kwezokukhangisa eShaka Marine World.

11 February 2016, 1:46pm
Uzohlonishwa phesheya umthwebuli wakuleli
Uzohlonishwa phesheya umthwebuli wakuleli
Isolezwe

Asephinde agqama amagalelo owesifazane waseThekwini owasusa umsindo ngombukiso wezithombe eziveza impilo yezitabane.

11 February 2016, 1:44pm
Uyafa inhlamba yamakholwa
Uyafa inhlamba yamakholwa
Isolezwe

Ukusatshiswa ngokubulawa nokuthukwa ezinkundleni zokuxhumana akumenzi angenwe yitwetwe uSihlalo weKhomishini eVikela iNkolo.

11 February 2016, 1:41pm
Walaxaza umsebenzi usomabhizinisi
Walaxaza umsebenzi usomabhizinisi
Isolezwe

Akazisoli nakancane ngokuyeka umsebenzi wasehhovisi owesifazane osemncane oqale inkampani ehlela imicimbi i-Zawa Communications.