Advertisement
logoSections
Isolezwe
10 Feb '16, 1:00pm
Izeluleko kwabasanda kwazana
Izeluleko kwabasanda kwazana

Ngusuku olukhulu kuLindiwe Mbatha ozohlangana nesithandwa sakhe okokuqala emuva kwesonto beqale ukwazana.

Isolezwe
10 Feb '16, 1:01pm
Ukukipita akukuniki ilungelo njengabashadile
Ukukipita akukuniki ilungelo njengabashadile

Baningi abakhetha ukuhlala ndawonye ngaphambi komshado, abanye benezizathu ezahlukene zokwenza lokho.

Isolezwe
04 Feb '16, 1:21pm
‘Ezomshado ziyindaba yababili’
‘Ezomshado ziyindaba yababili’

Kuke kwashuba ezinkundleni zokuxhumana kutholanala phezulu oyinkosikazi kaMnuz Malusi Gigaba noNksz Buhle Mkhize.

Isolezwe
04 Feb '16, 3:17pm
Kuyalwe abesifazane ngokuzivocavoca
Kuyalwe abesifazane ngokuzivocavoca

Abesifazane bangazifaka engozini yokungabatholi abantwana ngenxa yokuziqeqesha ngokweqile nokuziqeqesha ngendlela engafanele.

Isolezwe
04 Feb '16, 1:17pm
Izeluleko koseshade iminyaka engu-35
Izeluleko koseshade iminyaka engu-35

Kuthiwa kunoma iyiphi indoda ephumelelayo kunowesifazane oyesekayo.

Isolezwe
03 Feb '16, 10:22am
Sebeyazenyeza ngokuncelisa emphakathini
Sebeyazenyeza ngokuncelisa emphakathini

Kudala bekungelona ihlazo ukubona owesifazane ethulisa ingane ngebele ngisho phambi kwabantu kodwa abesifazane bamanje bathi bazithola benengcindezi.

Isolezwe
21 Jan '16, 1:48pm
Ungoti uhlaba indlela yesimanje yokushela
Ungoti uhlaba indlela yesimanje yokushela

Kubukeka sezadlula lezo nsuku lapho isoka lalihamba ibanga elide liyoshela intombi.

Isolezwe
21 Jan '16, 1:47pm
Ithuba lokufundiswa ngokuzivocavoca
Ithuba lokufundiswa ngokuzivocavoca

ABESIFAZANE bazothola ithuba eliyingqayizivele lokuyalwa ngendlela efanele yokuzivocavoca.

Isolezwe
21 Jan '16, 1:45pm
Ulanda izingubo phesheya azidayise kuleli
Ulanda izingubo phesheya azidayise kuleli

UKUKHULELWA esemncane akazange akuvumele kumphazamise usomabhizinisi omncane odayisa izingubo azilanda kwamanye amazwe.

Isolezwe
21 Jan '16, 1:43pm
Udlule ebunzimeni osengumshushisi
Udlule ebunzimeni osengumshushisi

UTHANDO lwezomthetho waluthola ebambe itoho njengotolika owesifazane osengumshushisi nosomabhizinisi ozimele.

Isolezwe
14 Jan '16, 12:48am
Ucathulise abaningi kwezokuvakasha
Ucathulise abaningi kwezokuvakasha

Uqale inhlangano efundisa izingane ezisencane ngomkhakha wezokuvakasha usomabhizinisi wesifazane.

Isolezwe
14 Jan '16, 12:46am
Iyakhula inkampani esungulwe izelamani
Iyakhula inkampani esungulwe izelamani

ULAXAZE umsebenzi ngoba efuna ukufezekisa iphupho lakhe lokuzimela njengosomabhizinisi.

Isolezwe
14 Jan '16, 12:45am
Ushiye ukufundisa walandela ubizo
Ushiye ukufundisa walandela ubizo

UKUNGAKHOKHI kwabasuke benze imishado, imicimbi nemisebenzi kahulumeni kubuyiselana emuva kwezebhizinisi.

Isolezwe
13 Jan '16, 11:56am
UJanuwari kwabaningi usho ukuzila ukudla
UJanuwari kwabaningi usho ukuzila ukudla

UKUQALA konyaka kwabaningi kusho ukuhlela kabusha impilo nokuhlala ethembeni lokuthi izifiso ezingafezekanga ngonyaka ophelile, zizofezeka.

Isolezwe
07 Jan '16, 1:33pm
‘Owesifazane ofundile unamandla okwenza akufisayo’
‘Owesifazane ofundile unamandla okwenza akufisayo’

Abesifazane abenze kahle ku-matric ka-2015 bafuna ukuphakamisa amagama abesifazane kuleli.