BONISWA MOHALE

KUCISHE kwaphazamiseka ukuqala kwengqungquthela yesivuvujikelele eThekwini iConference of Parties (COP 17) njengoba imvula enamandla eqale ngeSonto kusihlwa idale umonakalo engxenyeni ye-Albert Luthuli International Convention Centre (ICC) lapho kukhona le ngqophamlando yomhlangano.

Emuva kwemibiko yokuthi le ndawo ilimele kakhulu ngenxa yemvula, uNobhala we-United Nations Framework on Climate Convention uNkk Cristiana Fugures uthe kuyiqiniso ukuthi i-ICC ithintekile ngemvula yangeSonto. Uthe imvula ishaye kakhulu uphahla naphansi kodwa wathi izingxoxo aziphazamisekanga.

“Imvula yayizolo idale umonakalo kodwa le ndawo esikuyo ayimoshekanga iye yathinteka ophahleni. Isimo sezulu sayizolo sikhombisa ngokusobala ukuthi izulu liguquka ngendlela engajwayelekile futhi sonke kufanele senze okuthile ngalokhu. Ngizwelana nabantu baseThekwini abashonelwe yizihlobo emvuleni yayizolo,” kusho uNkk Fugures.

Khonanamanjalo uNkk Figures ubuye waziphika izinsolo zokuthi ingqungquthela yokuguquka kwesimo sezulu iCOP 17 ngeke ize namehluko futhi izofana nohlelo lwezingxoxo olungasizi muntu.

“Angikholwa ukuthi kufanele abantu bafinyelele kulowo mbono njengoba singakezwa muntu othi ngeke azibophezele ezinqumweni esizozenza kule ngqungquthela. Esikutholayo wukuthi wonke amazwe ayafuna ukuba yingxenye yazo zonke izinhlelo esiza nazo, isibonelo nje akukho nelilodwa izwe elithi ngeke liyifake imali esikhwameni sentuthuko iGreen Climate Fund. Abantu kufanele bethembe ukuthi lezi zingxoxo yizona ezizokwenza umehluko,” kusho uNkk Figures.

IGreen Climate Fund yisikhwama okufanele ukuthi wonke amazwe angcolisa imvelo afake imali elinganiselwa ku-USD 100 billion ngonyaka ka-2020.

UNgqongqoshe wezangaPhandle kuleli, uNkk Nkoana Maite-Mashabane, uthe izingxoxo zaseThekwini zizohluka kwezijwalekile ngoba zizogxila kakhulu ekutholeni isisombululo yize engacacisanga ukuthi lokhu uzokwenza kanjani.

Ngokusho kukaNkoana-Mashabane kuncane kakhulu amazwe angavumelani ngakho kwazise wonke ayavuma ukuthi kufanele axhase isikhwama sokulungisa izinkinga ezidalwa wukuguquka kwesimo sezulu.

Uthe kuleli sonto amazwe azobe edingida udaba lweGreen Climate Fund nokwehliswa kwesisi esilimaza imvelo.

Udaba okungavunyelwananga kulona yilolo lokuthi kufanele kusetshenziswe ubuchwepheshe obunjani ukuze kungalinyazwa imvelo uma kuthuthukiswa iminotho yamazwe.

Kulolu daba uNkk Nkoana-Mashabane uthe uzokwenza konke okusemandleni ukuthi uzihlalisa phansi izinhlaka ezithintekayo zize zikwazi ukufinyelela esivumelwaneni esizovuna wonke umuntu.

“Size lapha eThekwini ukuqinisekisa ukuthi sifinyelela esivumelwaneni esizokwenza umehluko kuwo wonke amazwe. Izindaba okungavunyelwana ngazo ngizozama ukuthi ngikhulume namazwe angaboni ngaso linye ukuze size nesixazululo esisebenzayo,” kusho ungqongqoshe.

Kuleli sonto kusaxoxa ongqongqoshe bamazwe, nezithunywa ezizimele kanti ngesonto elizayo kulindeleke ukuthi izingxoxo zishube ngoba kuzobe sekukhona noMengameli bamazwe ahlukene nezithunywa zabo ezizosho ukuthi ziyahambisana noma kazihambisani nezinqumo zalengqungquthela.

Kuyimanje iJapan kayisafuni ukuba yingxenye yamazwe azibophezela esivumelwaneni sokuvikela imvelo esenziwa edolobheni lakuleliya lizwe iKyoto ngo-1997.