Advertisement
X

Kuvalwe izikhungo izitshudeni zimashela imfundo yamahhala

NJENGOBA ezinye zezikhungo zinqume ukuvala izolo ngenxa yombhikisho wabafundi abafuna imfundo yamahhala nokunganyuswa kwemali yokufunda ngonyaka ozayo, abafundi baseNyuvesi 
yaKwaZulu-Natal ophikweni lwaseMgungundlovu bathe ngeke babuyele emakilasini kungekho simemezelo semfundo yamahhala esenziwe.

Izolo abafundi abacela ku-400 bamashele esiShayamthetho sesifundazwe eMgungundlovu befuna uSomlomo, uNkk Lydia Johnson, adlulise izikhalo zabo ngale mfundo.

USOMLOMO wesiShayamthetho uNkk Lydia Johnson emuva kokwamukela uhlu lwezikhalazo kubafundi basenyuvesi yaKwaZulu-Natal eMgungundlovu ISITHOMBE: INLSA. Credit: INLSA

Laba bafundi baqale ngokushisa impepho becela emadlozini ukuthi ahambe nabo njengoba bebesuka ku-Alan Paton beya esiShayamthetho begadwe amaphoyisa.

UMengameli womkhandlu wabafundi kule nyuvesi, uMnuz Siphelele Nguse, uthe bafuna imfundo yamahhala wathi ngeke babuyele bayofunda bengakayitholi.

Uthe bakhala nangokuhlukunyezwa ngamaphoyisa nonogada ababamba ngesidlozane abafundi abasuke bebhikisha.

“Sifuna kuqedwe nezikweletu ezindala, kubhekwane nendaba yokudlwengulwa kwabafundi.

"Sifuna uSomlomo ayidlulisele emaphoyiseni indaba yokuthi angasihlukumezi ngoba silwela nawo ngoba yizingane zawo ezizohlomula ngemfundo yamahhala,” kusho uNguse.

UMnuz Bonkosi Khanyile, we-EFF eDurban 
University of Technology (DUT), uthe bazonxenxa nezinye izikhungo esifundazweni ukuthi zingene embhikishweni wokufuna imfundo yamahhala.

Uthe eWits, eNyuvesi yaseKapa, Tshwane University of Technology abafundi bangenele umbhikisho wemfundo yamahhala.

“Sizoya eDUT uma sekuvuliwe sibanxenxe ukuthi bangenele umbhikisho kanjalo naseMangosuthu nasoNgoye.

"Ngeke kufundwe kulesi sifundazwe uma kungukuthi akukhulunywa ngemfundo yamahhala.

"Asifuni kunyuke imali njengoba kuthiwe amanyuvesi iwona azozinqumela ukuthi azoyinyusa ngamalini,” kusho uKhanyile.

Uthe bebehlele ukuyoqhinqa ngaphakathi esiShayamthetho kodwa amaphoyisa abephume ngezinkani eqaphe isimo.

UNkk Johnson, uthe le mashi ibe nokuthula wathi izikhalazo zabafundi uzozidlulisela emnyangweni efanele.

Uthe uzozibheka naye lezi zikhalazo zabafundi wathi kunzima ukusho ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani.

UNguse unxuse abafundi ukuthi bangashisi mpahla yenyuvesi ngoba bayayidinga wathi bazobuya uma kungukuthi izikhalazo zabo kaziphendulwa.

Kule mashi akubikwanga zehlakalo zokucekelwa phansi kwempahla noma akuboshwanga mfundi.

Kwenzeka lokhu nje kuqubuke udlame eWits, abafundi bacekela phansi impahla ngamatshe eSolomon Mahlangu House bengqubuzana nonogada.

Kujikijelwane ngamatshe phakathi kwabafundi 
nonogada njengoba beyichitha eyokunyuswa kwemali yokufunda.

Izolo ekuseni kuboshwe abafundi abangaphezu kuka-30 abebevimba indlela yokungena kule nyuvesi.

SHOW ALL
Advertisement