Advertisement
X

Seluya kubaxazululi udaba lwasezibhedlela

LUSABUKEKA luseyinkiyankiya udaba lwabasebenzi basezibhedlela zaKwaZulu-Natal abatelekile abafuna ukuqashwa ngokugcwele nguhulumeni.

Abasebenzi benyunyana iSouth African Public Service Union (SAPSU) bebephume ngothi lwabo ngoLwesibili beyozizwela udaba lwabo enkantolo yabasebenzi eMgungundlovu.

ABASEBENZI abangaphansi kwenyunyana iSAPSU becula ngaphandle kwenkntolo yezabasebenzi eNatalia Building eMgungundlovu izolo Isithombe :SITHUNYELWE

Isiteleka esesidonse izinyanga sithinta onogada, abasebenzi abahlanza izakhiwo, abasebenza ezingadini nabenza eminye imisebenzi ezibhedlela abangekho emkhakheni wezempilo.

Abasebenzi basalokhu beshaya phansi ngonyawo bethi kabalubhadi emsebenzini uma uhulumeni engakasifezi isethembiso sakhe sokuthi umuntu kumele asebenze izinyanga ezintathu bese eqashwa ngokugcwele.

Bebeveza nokuthi lesi sinqumo sathathwa engqungqutheleni ye-ANC eyayiseMangaung ngo-2012 kodwa namanje uhulumeni akaze akufeze lokho.

Selokhu saqala isiteleka kunenkombankombane akucaci ukuthi ngubani okufanele asombulule izinkinga. Abaholi benyunyana bakhomba uMnyango wezeMpilo bewusola ngokungasukumeli izikhalo.

Abanye abasebenzi bakhomba abaphathi bezikhungo abasebenza kuzona, okuyizibhedlela nemitholampilo.

USihlalo weSAPSU esifundazweni, uMnuz Thamsanqa Gumede, ebuzwa ngezingxoxo zakamuva, uthe bayaqhubeka nomzabalazo wabo. "Sisaqhubeka nokuzama ukuxazulula izinkinga zabasebenzi. Ecaleni ebesikulo namuhla (ngoLwesibili) kuvunyelwane ngokuthi uMnyango wezeMpilo awubhalele iBargaining Council ubalule izinto okhala ngazo," kusho uGumede.

Sike sashuba isiteleka salaba basebenzi kwaze kwabakhona abantu ababulawayo okwayamaniswa naso. Kwadutshulwa kwashona unogada wasesibhedlela ePrince Mshiyeni Memorial, kwaboshwa uMnuz Derrick Sikhakhane waseMlaza, naye ongunogada ogcine ngokudedelwa ngebheyili kuleli cala elisaqhubeka enkantolo.

Unogada owabulawa kusolakala ukuthi wabulawa ngenxa yokungazibandakanyi nesiteleka esiqhubekayo.

SHOW ALL
Advertisement