Advertisement
X

Ukhala ngeminjunju unina wodutshuliwe

UMNDENI wowesifazane odutshulwe wabulawa ngumyeni wakhe obengumphathi wabaseshi esiteshini samaphoyisa eNdumo, uMnuz Fani Nyawo, uthi ube yisehluleki ngoba bekufanele ahlanganise umndeni awuchazele ukuthi akasamfuni uNkk Nqobile Mngomezulu-Nyawo kunokuthi ambulale ngoba lokhu akwenzile kubazwise ubuhlungu.

Lokhu kushiwo ngunina kamufi uNkk Khesi Mngomezulu, echazela Isolezwe ukuthi uNyawo udale omkhulu umonakalo.

“Njengamanje ingane eneminyaka eyisithupha ubudala eyabona kubulawa unina ayilali ebusuku, iyakhala ifuna unina. Yabona konke okwenzeka kunina, kangangokuba yayigcwele igazi ikhala ivusa unina eseshonile ithi ‘mama, vuka, ubaba ukudubulile vuka’. Sesisizwe ngabazalwane bamthandazela, usengconywana,” kusho uNkk Mngomezulu obezwakala ukuthi uphatheke kabi.

Uqhube wathi bebemazi engumuntu ozithobile uNyawo ngoba ngesikhathi ezolobola wayebukeka engumuntu onobuntu.

“Bekufanele uma uNyawo esebona ukuthi akasayifuni ingane yami, ahlanganise umndeni wakwaMngomezulu nowakwaNyawo asho ukuthi yini anenkinga nayo noma asho ukuthi akasamfuni kunokuthi ambulale ngesihluku kanje,” kusho uNkk Mngomezulu.

Leli phephandaba libike ngoMsombuluko ngesehlakalo esenzeke ngoMgqibelo lapho uNyawo edubule wabulala umkakhe besemzini wabo oseMsiyane, eJozini maqede wahamba ngeveni yamaphoyisa wayozidubulela emhosheni wasoThobothini, khona eJozini.

Kuthiwa waqeda ukudubula umkakhe wabikela abangani bakhe wathi usembulele.

Isolezwe labikelwa ngelinye ilungu lomndeni wakwaNyawo elacela ukungadalulwa ukuthi uNyawo waqeda ukudubula unkosikazi washayela ucingo umngani wakhe uMandla wavula isipikha seselula ababeseduze belalele bahleka bezitshela ukuthi yihlaya.

UMnuz Mandla Madonsela owacashunwa wumthombo ukuphike konke okubhalwe kwathinta igama lakhe.

“Angikaze ngikhulume noFani ngoba ngesikhathi kwenzeka lokhu ngo-11 ebusuku ngangilele. Ngezwa ngonkosikazi esengazisa ngakusasa ethi ubeshaye ucingo esho khona ukuthi usebulele umkakhe. Njengamanje sengiwumuntu omubi, abaningi bangishayela ucingo bacabanga ukuthi ngazi konke kanti angazi lutho ngalesi sigameko,” kusho uMadonsela.

Inkosikazi kaMadonsela uNompumelelo ukaMabuyakhulu uthe: “Ngesikhathi uNyawo ethinta uMandla ucingo lwabanjwa yimi ethi ufuna ukukhuluma nomyeni wami engamvusa wangavuka ngoba wayezumekile. Wabe esethi ubefuna ukumtshela ukuthi usembulele umkakhe. Wathi umfazi ongahloniphi uyadutshulwa abulawe maqede wavala ucingo,” kusho uNkk Madonsela. Umfowabo kamufi uMnuz Senzo Nyawo uthe bewumndeni abasazi isizathu esiholele ekutheni umufi adubule umkakhe abuye azidubule naye azibulale.

SHOW ALL
Advertisement