Advertisement
X
4h
Qala ekugcineni uhlehlele emuva
Qala ekugcineni uhlehlele emuva
Ezokungcebeleka

Lokhu ngikusho ngenxa yenqwaba yabantu abangafundi emaphutheni abanye

4h
Hhayi kabi bosisi, umnyango uvaliwe
Hhayi kabi bosisi, umnyango uvaliwe
Ezemidlalo

Ngabe ukudlala ibhola elikhokhelayo kuyishintshile impilo yakho?

4h
Kumele uyicabangisise eyomshado
Kumele uyicabangisise eyomshado
Ezokungcebeleka

Bambalwa abesifazane uma bekhona okungathi sekuvulwe iringi beyibona ibenyezela, nesoka liguqe phansi ngedolo lifake imbali emlonyeni, bathi CHA.

4h
Basola ungqongqoshe ngokuqamba amanga
Basola ungqongqoshe ngokuqamba amanga
Izindaba

“Kuyahlekisa okushiwoyo. Sekungathi wodokotela abangayifuni imisebenzi.”

4h
UMotsoeneng akafuni ukucacisa ngeyekomiti
UMotsoeneng akafuni ukucacisa ngeyekomiti
Izindaba

Ekhuluma naleli phephandaba izolo, uMotsoeneng ushaye ngezimfushane wathi: ...

4h
Basolwa ngomgwazo abasebenzi bekolishi
Basolwa ngomgwazo abasebenzi bekolishi
Izindaba

Leli phephandaba linomyalezo oqoshiwe lapho abasebenzi bakuleli kolishi betshela khona abafundi ukuthi kumele bakhokhe lo R500.

4h
UQhubinja usezophatha imicimbi ephambili
UQhubinja usezophatha imicimbi ephambili
Izindaba

“Ngeke ngiyinqabe imali uma bengidinga, angisuki ku-R12 000, ohlulwa yileyo mali akaxole.

4h
Isidumo kulwa amaBhinca neziNdlavini
Isidumo kulwa amaBhinca neziNdlavini
Izindaba

“Okubuhlungu sekukhona abasola mina ngokudala uthuthuva. Kuthiwa yimi ofike nobuBhinca kule ndawo kanti akunjalo, nami ngibufice bukhona ngo-1984.”

4h
Ubonakala ezokuphinda lokho uMroza
Ubonakala ezokuphinda lokho uMroza
Izindaba

Kuzocaca ngoLwesithathu ukuthi yibaphi abaculi abangena kwiTop 10 njengoba kuvalwa ukuvotelwa kwabaculi beTop 30 ngalo Msombuluko