UMLISA waseMkhomazi othi ushaywe amaNdiya aze amkhumula amazinyo ngoba ecasulwa ukuthi ugcaluza endaweni yawo eChatsworth ebusuku ebe wona engalubhadi eMlazi naKwaMashu okuyindawo athi eyabamnyama, uthi uyoxoxela amagwababa echobana ngokumehlele.

UMnuz Nhlanhla Gumede (39) waseMkhomazi kodwa ohlala eChatsworth uthi akakaze ashaywe ngendlela ashaywe ngayo ngoLwesihlanu olwedlule.

Uthi uthelekelwe amaNdiya ngesikhathi eyothenga egaraji.

“Kwavele kwama imoto phambi kwami kwehla amaNdiya amane ephethe izibhamu. Angibuza ukuthi ngifunani eChatsworth ebusuku angazi yini ukuthi yindawo yawo le. Angibuza ukuthi ngike ngiwabone yini wona egcaluza eMlazi naKwaMashu ezindaweni zabantu abamnyama. Ngesikhathi ngizama ukuchaza ngezwa ngebhodlela lingishaya ebusweni. Angithelekela engishaya maqede angifaka emotweni. Nakhona emotweni ayeqhubeka engishaya. Emva kwalokho ngaphaphama esibhedlela eR K Khan,” kusho uGumede.

Uthe waphaphama engasenawo amazinyo angaphambili enezingozi ekhanda.

Ngesikhathi esabona bemshaya uthi ayemgqema ngezidunu zezibhamu ayeziphethe.

“Ngesikhathi engishaya ayethi ayangibulala ngoba nawo ayabulawa ngabantu abamnyama. Ayethi iChatsworth akuyona indawo yo-darkie. Ngineminyaka engu-11 ngihlala la bengiqala ukushaywa. Angikaze ngishaywe kanje angisaphathi-ke ngishaywa yiNdiya. Ngizwa kuthiwa ngatholwa wumuntu othile ngilele enkundleni e-Unit 9 washayela i-ambulensi yangithatha yangiyisa esibhedlela,” kusho uGumede.

Uthe kwakungekho ukubaleka ngesikhathi emthelekela amaNdiya ngoba ayemaningi futhi ephethe izibhamu.

Uthi awagcinanga ngokumshaya nje kuphela aphinda amthathela iselula yakhe no-R400.

Uthe ujwayele ukuhamba ebusuku kodwa akakaze abe nenkinga.

UGumede uthe akalivulanga icala emaphoyiseni ngoba wayengabazi ababemshaya.

Ikhansela lakwa-ward 70 okuvela kuyo uGumede, uThandi Langa, uqale wadonsa intatheli ngendlebe wathi: “Ngicela ubhale lokhu engizokusho njengoba kuhlale kusho uMsholozi. Abakuxoxelile bekufanele basiqedele istory (udaba) sabo. Bekufanele bangibize ngizobona lokhu abakushoyo. Nami sengiyofunda ephepheni kodwa ubhale le nto engiyishoyo.”

Khonamanjalo umabhalane wehhovisi le ANC eChatsworth uCynthia Mthabela uthe uthukwe owoMdabu waseNdiya embiza ngek*** ngoba emtshele ukuthi akanawo amafomu okujoyinela ubulungu kule nhlangano akobuya ngelinye ilanga.

Uthe owomdabu waseNdiya ukhwele wadilika kuyena ethi unengqondo encane kuyasho ukuthi unyawo lwakhe olunye lusehlathini.

“Uthuke nohulumeni ophethe wathi yingakho izwe linje indaba liphethwe abantu abamnyama abangenangqondo,” kusho uNksz Mthabela.

UNksz Mthabela uthe uvule icala lokwethukwa esiteshini samaphoyisa eChatsworth wanikezela ngenombolo yecala okuthe uma isibhekwa emaphoyiseni esifundazwe kwatholakala ukuthi le nombolo yakhe eyomuntu odunwe imoto izolo ekuseni.