In the past few weeks, Independent Media's investigative unit reported on emails and bank statements relating to president Cyril Ramaphosa’s CR17 campaign. Screengrab.
In the past few weeks, Independent Media's investigative unit reported on emails and bank statements relating to president Cyril Ramaphosa’s CR17 campaign. Screengrab.

Komplot teen Independent en Survé skokkend

By Piet Rampedi en Adri Senekal de Wet Time of article published Aug 31, 2019

Share this article:

Vir ‘n geruime tyd het verslag gewers soos Ed Herbst, Jackie Cameron en Adriaan Basson ‘n projek daarvan gemaak om Dr Iqbal Survé in sy persoon, asook die besighede waarin hy bele, aan te val en in die negatiefste wyse moontlike uit te beeld.

Die komplot teen Independent Media en die groep se verslaggewers is fyn beplan, deur die plasing van voortdurende vals en soms vernietigende argumente en sogenaamde opinies deur mense wat ons, as Independent Media, as kollegas in die media beskou.

Nou, mens kan sekerlik die aanval op jou grootste kompetisie in die uiters kompeterende media milieu probeer verstaan, maar die wyse waarop hierdie aanvalle tot die fynste detail beplan is, besit al die elemente van ‘n onderduimse agenda. 

Independent se politieke ondersoek eenheid het gedurende Augustus artikels geplaas rakende e-posse en bank state met verwysing na President Cyril Ramaphosa se CR17 veldtog. Hierdie artikels was in belang van die publiek, en kan sonder twyfel bekroon word as ‘n reeks ekslusiewe artikels, iets waarna enige joernalis wat sy of haar sout werd is, na streef. Enige media huis sou, indien hul die inligting kon bekom, hierdie artikels publiseer. Selfs Basson het erken dat, indien hy die inligting sou he, hy dit sonder twyfel sou publiseer.

Hier is die feite:

In die eerste geval, die pogings om Survé, Independent Media en ons joernaliste  te diskrediteer is aangevuur deur die wedloop vir advertensies en winsbejag. Dan maak dit seker sin dat die hoof redakteur van News24 aanvalle en opinies teen sy grootste kompetisie loods. 

Enige media huis smag na uitsonderlike en eksklusiewe stories, en Independent staan by verre uit. Verskeie artikels word beskou as ysbrekers, word wyd bespreek en vorm die basis van gesprek voering op sosiale en veskeie ander media uitlegte. Maar hoe reageer ons kompetisie? Hulle beeld ‘n uitekende ondersoekende artikel, soos die CR17 fondse veldtog, uit as ‘n Zuma terug-veg komplot.

Basson se pogings om die publiek te mislei laat baie vrae oor die agenda van ‘n redakteur van sy kaliber. Volgens Basson was dit verkeerd van Independent om die befondsers van die Ramaphosa veldtog uit te wys, en om diegene wat hierdeur gebaat het deur staatskontrakte te bekom, uit te wys. Volgens Basson, is dit nie in die publiek se belang om oor hierdie inligtingte te beskik nie.

Basson is van mening dat Independent geen reg gehad het om te openbaar dat die bestuurshoof van eNCA R2 miloen vir die CR17 befondsings veldtog geskenk het nie aangesien daar, volgens hom, niks verkeerd of onderduims is as ‘n hoof van ‘n media huis miljoene skenk vir ‘n presidensiele veldtog nie. Daar word selfs beweer dat Independent twee joernaliste aangestel het vir ‘n sogenaamde terug-veg komplot; dit is ‘n belediging vir elke veslag-gewer van die Independent groep wat vir jare nuus publiseer, sonder ‘guns of vrees’. Independent het nie uit die bloute ondersoekende artikels publiseer toe Ramaphosa as President aangestel is nie. Independent publiseer nuus wat in publieke belang is, onafhanklik en geloofwaardig.

Dit tref Basson op die een plek waar dit seer maak: in syfers en getalle.

Independent sal voortgaan om in-diepte nuus te publiseer wat in publieke belang is.

Independent kan die antagonisme van Herbs, Cameron en Basson as joernalistieke jaloesie afmaak, en die feit dat die aanval op Independent ‘n advertensie-oorlog is. Die vraag is of hierdie ‘verslag-gewers’ werklik die belange van die publiek op die hart dra?

‘n Verdere vraag is waarom SANEF die aanvalle op Independent en Independent se journaliste ignoreer. Is dit nie SANEF se taak om Independent se reg om nuus te publiseer te ondersteun nie, nuus wat in die publiek se belang is. 

Feite is dat baie nog gedoen moet word alvorens Suid-Afrika oor ‘n gediversifiseerde media industrie sal beskik. ‘n Media industrie wat verteenwoordig word deur mense van alle ras en geslag. Dit is skokkend dat sekere van ons kompetisie alles in hul vermoee doen om aan die verlede vas te klou, gedomineer deur outydse en verkrampte verslag-gewers. Die vraag is, hoe ver sal hul gaan om die een media huis wat veg vir transformasie, te diskrediteer? 

Seker maar aanhou om valse opinies en aanvalle op die einaar van die grootste kompetisie te publiseer; inderdaad ‘n hardseer dag in ‘n tyd waar Suid Afrikaners moet saamstaan. 

Ek vra weer: Waarom is ‘n handjie-vol joernaliste so gedermineerd om die reputasie van ‘n sake-leier soos Dr Iqbal Survé, wat die eienaar van Independent Media is, te vernietig? Is ons nog steeds vasgevang in ‘n rasse aanval, of gaan dit oor die dominasie van wit beheerde media. Of is daar ‘n dieper storie wat hieragter skuil?

Herbs, Cameron en Basson: Independent is hier om te bly. Ons sal voortgaan om on-afhanklik, en sonder vrees of guns, nuus te publiseer.

Share this article: