Umququzeleli weemvumi zeMpuma Koloni uAviwe Gqomfa nentombi yakhe
Umququzeleli weemvumi zeMpuma Koloni uAviwe Gqomfa nentombi yakhe
Umsasazi kanomathotholo uDJ Sizwe Siyokwana nentombi yakhe
Umsasazi kanomathotholo uDJ Sizwe Siyokwana nentombi yakhe
Imbongi nemvumi yeHip Hop uSiphelo "Nqotsonqa" Dyongman nentombi yakhe uAm Akuwe
Imbongi nemvumi yeHip Hop uSiphelo "Nqotsonqa" Dyongman nentombi yakhe uAm Akuwe
Umdlali wemiboniso kamabonakude uMutodi Neshehe neentombi zakhe
Umdlali wemiboniso kamabonakude uMutodi Neshehe neentombi zakhe
Imvumi yegospile uBetusile Mcinga nosapho lwakhe
Imvumi yegospile uBetusile Mcinga nosapho lwakhe
USomashishini uAfrika Mkhululi Vumazonke nosapho lwakhe
USomashishini uAfrika Mkhululi Vumazonke nosapho lwakhe
Isithethi soMphathiswa wezezimali uMayihlome Tshwete nonyana wakhe uVukile Maqoma
Isithethi soMphathiswa wezezimali uMayihlome Tshwete nonyana wakhe uVukile Maqoma
NANGONA phantse nayiphi na indoda inganaye umntwana, kodwa ininzi indima ebalulekileyo enokudlalwa ngutata ebomini bomntwana wakhe.

Utata uyaxhasa, uthatha inxaxheba, unegalelo, unemfundiso kwaye ubathanda ngokulinganayo bonke abantwana bakhe.

Ngolu suku lootata ( Fathers Day) sikukhangelele abanye kwabo tata. Nantsi imifanekiso yabo nabantwana babo:

Sithi Suku olumnandi kubo bonke ootata abakhathalela iintsana zabo!