Kapa: Uthi angathanda ukubona ubulungisa ngokubulawa komntwana wakhe utata ka-Iyapha Yamile. 

UDanile Ngongoshe wakoo-SST, eTown Two uthi: “Akukabikho mahluko kwindlela endiziva ngayo kusebuhlungu nangoku. Umnqweno wam kukuba kwenziwe ubulungisa ngokudlwengulwa, kubulawe umntwana wam, ngas'ke lowo ubanjiweyo izinto zonke zenziwe zigqitywe, agwetywe,  achaze kananjalo ukuba wayenza ngazinjongo zini into enje.”

Oku kulandela ukubanjwa kwendoda eneminyaka engamashumi amabini anesithoba yaseTown Two ngezityholo zokudlwengula nokubulala u-Iyapha. 

Le ntwazana yayineminyaka emine ubudala yafunyanwa umzimba wayo ufakwe kwiplastiki yokulahla inkunkuma kude-kufuphi nendlu kaninakazi eyayimtyelele kwingingqi  iZone 14,  eTown Two ngentseni elandela ukuchazwa kwakhe njengolahlekileyo kubusuku bomhla we- 31 kuCanzibe.

Umbutho olwela amalungelo oluntu i-SJC yathi yavakalisa ukungaxoli emva kokukhululwa kwabarhanelwa ababini ababebanjiwe kusithiwa akukho bungqina bubonakalisa ukuba bayabandakanyeka kwesi siganeko. 

Lo mbutho wenza umngcelele osingise kwisikhululo samapolisa eLingelethu West bemelela ukuba amapolisa azaqhube uphando kwesi siganeko kuba bafuna ukubona kusenziwa ubulungisa ngokubulawa kuka-Iyapha.

Kungokunje, lo mbutho uthi uyawamkela umsebenzi wabecuphi okhokelele ekubanjweni kwale ndoda. Othethela lo mbutho uChumile Sali uthi: “Siyakwamkela ukubanjwa kwalo mrhanelwa kuba oku kubonakalisa ukuba amapolisa asimamela isimemelelo sethu. 

"Singu-SJC sizakuphinda sibelapha kule nkundla rhoqo xa evelile sizokubonakalisa inkxaso yethu kusapho luka-Iyapha. Sikwabongoza abahlali bangathatheli umthetho ezandleni babenomonde, balinde inkundla igqibe umsebenzi.  Kwisganeko esidlulileyo abahlali bachitha izindlu zabarhanelwa, amapolisa awakwazi ukuqokelela ubungqina kuzo, siyabongoza kweli tyeli bangayenzi lo nto.”

Umrhanelwa oneminyaka engamashumi amabini anesithoba ubudala, ubevele enkundleni eKhayelitsha kwaye ityala limiselwe umhla weshumi elinesithoba kwakule nyanga yeKhala.