IMEYA yase Zululand uNkk Zanele Magwaza-Msibi

CELANI SIKHAKHANE

IMEYA yaseZululand, uNkk Zanele Magwaza-Msibi (osesithombeni), isinxuse abantu ukuthi basize imindeni eyalahlekelwa yizihlobo zayo ngesiteleka sasemayini iLonmin eMarikana ukuze ikwazi ukuqhubeka nempilo.

UNkk Magwaza-Msibi ukusho lokhu ngemuva kokuhambela kuleya ndawo lapho ebehlangene khona nemindeni ethintekayo eyoyiduduza ngokwenzeka.

“Okubuhlungu kakhulu wukuthi kunezingane ezincane zamantombazane ezineminyaka ebalelwa ko-25 kodwa eseziphenduke abafelokazi ngenxa yokushonelwa wobaba bezingane bazo ababehlanganyele esitelekeni.

“Yingakho ngithinteka kakhulu. ngabona kungcono ukuthi kungaba kuhle uhulumeni kuthi kusaqhubeka ukuhlala kwekhomishini edingida lolu daba kodwa kube nosizo lwezimali olunikezwa le mindeni,” kusho uNkk Magwaza-Msibi.

Uhambele le mindeni emva kokuba sekuphele isikhathi, cishe esingangezinyanga ezintathu, kwafa abantu kanti kwaba yisibhicongo esasibalwa nezinye ezisemlandweni omubi kuleli.

Ukuhambela kukaNkk Magwaza-Msibi kuleya ndawo abanye bakuhumushe njengokuyozama ukuveza iqembu lakhe kubantu bakhona nokuqinisa umkhankaso obheke ku-2014.

Echaza uthe bebeye kuleya ndawo njengeqembu kanti baqale bahambela ukuhlala kwekhomishini weJaji u-Ian Falarm.