17/01/13 DURBAN: UMPHAKATHI bewuza mawala ngaphandle kwaseICC ngesikhathi kulalelwe izikhalo zabantu mayelana nokunyuswa kukagesi wuEskom kulonyaka ngo 16%. ISITHOMBE; NQOBILE MBONAMBI

NONHLANHLA MKHABELA

AKHWELE adilika enkampanini kagesi i-Eskom amalungu omphakathi ephikisana nokwenyuswa kwentengo kagesi ngo-16% iminyaka emihlanu ezayo okuhlongozwa yile nkampani esigcawini sokulalela imibono yabantu eICC, eThekwini, izolo.

Amalungu omphakathi aveze ukuthi ukwenyuka kukagesi kuzowahlukumeza kanjani nokuthi abona ukuthi ingaxazululwa kanjani le nkinga.

UNkk Idah Cele (84) waseMlazi obekhona kulesi sigcawu uthe uphila ngemali yempesheni akhulisa ngayo abazukulu bakhe abangasenabazali. Akazi ukuthi uzowuthenga ngani ugesi obiza ngale ndlela.

“Baningi abantu abafana nami abangasebenzi, bazokwenzenjani uma ugesi usubiza ngale ndlela,” kubuza uNkk Cele egane unwabu.

UNksz China Khuzwayo wenhlangano yomphakathi ebhekelela ukulethwa kukagesi emphakathi ngendlela efanele, i-Electricity Action Group, eseMgungundlovu, uthe bayaqonda ukuthi u-Eskom kumele ukhule kodwa lokhu akumele kuzwele kubantu abahlwempu.

“Yithina bazali abangenani esizohlupheka kakhulu ngalokhu kwenyuka kukagesi. Kuzohlukumezeka izingane zethu ngoba impilo yonke izoma sisebenzele ukuthenga ugesi kuphela,” kubeka uNksz Khuzwayo.

Uthe imizi izobhubha umlilo ngoba amakhaya amaningi antulayo azophephela emakhandleleni ukukhanyisa ekubeni ayingozi.

Lesi sigcawu besingesinye sezihlelwa yinhlangano i-National Energy Regulator of South Africa ezweni lonkana lapho kulalelwa izikhalo zabantu ngokwenyuswa kukagesi okuhlongozwayo.

umengameli weNational Union of Metal Workers of South Africa (NUMSA), UMnuz Cedric Gina, ephawula ngendlela okungagwenywa ngayo ukwenyuka kwentengo kagesi kakhulu uthe kumele kubhekwe intengo yamalahle amba eqolo.

“Ukube amalahle awambi eqolo ngabe le nkinga ayiyinkulu ngendlela eyiyona. Kumele uhulumeni abheke ukuthi amalahle angasetshenziswa kanjani yisizwe ngendlela enobuhlakani ezoletha inzuzo kuwona wonke umuntu,” kubeka uGina.

Uthe akusizi lutho ukuthi nabaphathi bakwa-Eskom balokhu bezitika ngamabhonasi amakhulu isizwe sibe sibulawa wukubiza kukagesi.

Obhekelele izindaba zamabhizinisi kwi-SA Cane Grower’s Association, uMnuz Thomas Funke, uthe imisebenzi engu-35 000 isengcupheni ngoba umsebenzi wokulima ummoba uncike kakhulu ekusebenziseni ugesi uma kuchelelwa. Ukukhula kwawo kungasho ukuphela komsebenzi kwabaningi.

Okhulumela u-Eskom kuzwelonke, uNkk Hillary Joffe uthe bayaziqonda izikhalo kodwa kubalulekile ukuthi kulungiswe kuphinde kwengezwe izindawo zokuphehla ugesi. Kuzobiza kakhulu ukwenza lokhu.

“Kuzothatha imali elinganiselwa ku-R340billion ukwenza wonke umsebenzi.

imali sizoyeboleka okusho ukuthi kumele sibe nemali eyanele yokukhokha nenzalo. ngakho kubalulekile ukuthi siyenyuse intengo,” kuchaza uNkk Joffe.

Yize ngoLwesithathu kube nesixakaxaka esiphoqe ukuba simiswe isigcawu ebesisePort Elizabeth, akubanga khona msindo obe nobudlova obukhulu eThekwini.