ZWELINZIMA Vavi with Irvin Jim Picture; DOCTOR NGCOBO

ABENYUNYANA iNational Union of Metalworkers of South Africa (Numsa) sebeyiphikisile imibiko yokuthi le nyunyana izosulwa emagameni ezinyunyana zabasebenzi wuMnyango wezabaSebenzi.

“Singabenyunyana sidinwe kabi futhi simangele yile mibiko,” kusho uNobhala-jikelele weNumsa, uMnuz Irvin Jim etshela izintatheli eGoli.

UJim uthe inyunyana iphendule yonke imibuzo ngeminingwane yayo yokuphathwa kwezimali ehanjiswe eMnyangweni wezabaSebenzi.

Uthe bathole incwadi ivela eMnyangweni wezabaSebenzi inombuzo odinga kucaciswe into encane ngo-Agasti.

Uthe kusukela kufike leyo ncwadi kucacile ukuthi uMnyango ubucabanga ukuthi iNumsa icwaninga amabhuku ayo ezimali ngokwehlukana nakuzwelonke nasezifundazweni.

“Sibanikile isiqinisekiso sokuthi iNumsa iyinyunyana kazwelonke ngakho amabhuku ethu ezimali ahlanganisa nokusetshenziswa kwezimali ezifundeni,” kusho uJim.

Uqhube wathi lolu kwakuwudatshana nje oluncane olwalungaxazululeka ngisho ocingweni.

Inyunyana yabuye yabuzwa nangemininingwane yokucwaningwa kwamabhuku ayo kwango-2010 ngenxa yokuthi uMnyango wawungenawo umbiko ophelele.

“Siyiphendulile yonke imibuzo esasibuzwe yona” kusho uJim.

Uthe: “Lonke lolo hlelo yinto eyayingenzeka nje ngaphandle kokuthi indaba ize yenziwe ihaba kuze kubukeke sengathi iNumsa ayethembekile.”

Iphephandaba iSowetan ngoLwesithathu likhiphe umbiko othi izinyunyana eziningi ezingaphansi kweCongress of South African Trade Unions (Cosatu) zehlulekile wukuletha imibiko ngemininingwane yokucwaningwa kwamabhuku azo nesibalo samalungu azo kusukela ngo-2009 okuyinto ephambene neLabour Relations Act.

Libike nokuthi zimbili kuphela izinyunyana ezingaphansi kweCosatu ezilandele yonke imigomo yoMnyango wezabaSebenzi. INumsa icasukile yile mibiko. – Intatheli yeSolezwe