UNTANDO Mthimkhulu omuke nomfula uMngeni  bebhukuda nontanga yabo eNewlands west
UNTANDO Mthimkhulu omuke nomfula uMngeni bebhukuda nontanga yabo eNewlands west
IKHANSELA laseNewlandsuMnuz Lubhede  lilhambisana nomphakathi wendawo okuzofunisa umndeni wakwaMthimkhulu isidumbu somfana omuke nomfula umngeni
ISITHOMBE BONGANI MBATHA
IKHANSELA laseNewlandsuMnuz Lubhede lilhambisana nomphakathi wendawo okuzofunisa umndeni wakwaMthimkhulu isidumbu somfana omuke nomfula umngeni ISITHOMBE BONGANI MBATHA

NONHLANHLA MKHABELA

UNINA womfana osekuphele izinsuku ezine aminza emfuleni uMngeni engxenyeni eseNewlands West uthi abusehli ubuthongo kusukela kwaminza indodana yakhe. Into aseyikhalela ukuthi okungenani kutholwe isidumbu sakhe asingcwabe. UNksz Thandeka Zungu (38) uthi nokudla akusangeni ngenxa yalesi simo. Selokhu kwaminza lo mfana umphakathi waseRiverdene, nabophiko lezokuhlangula bachitha isikhathi esiningi kulo mfula ngethemba lokuthi bazosibona isidumbu sika Ntando Mthimkhulu (8) sintanta noma singaphandle komfula.

UNtando waminza kulo mfula ehamba nabangani bakhe abathathu, omdala kubona oneminyaka engu-12 beyobhukuda ngabo-8 ekuseni ngoLwesihlanu.

Izolo bekukhona ngisho nendiza enophephela emhlane kuzanywa ukuthola isidumbu sakhe.

Echaza ngokuthola kwakhe ngalesi sehlakalo unina uNksz Zungu, uthi wabona sekufika izingane akade ehambe nazo ngabo-9 ekuseni zizobika ukuthi useminzile uNtando.

“Anginawo namazwi okuchaza indlela engibuhlungu ngayo ngalesi sigameko,” kusho uNksz Zungu.

Unxuse ukuba abazali baziqaphe ngaso sonke isikhathi izingane zabo ukuze zingehlelwa umshophi ofanayo.

“Ngithi nje kubazali izingane zabo azingasuki phambi kwamehlo abo, zihlale eduze nabo ngaso sonke isikhathi,” kweluleka uNksz Zungu ophinde wabonga umphakathi olokhu umeseke njalo ngokumfunisa ingane yakhe.

Ikhansela lakule ndawo uMnuz Siphiwe Lubhede uthe laba abanye abafana batholwa amalungu omphakathi sebebambelele epayipini elithize elingakulo mfula ukuze bangamuki.

“Okwesibili kuminza ingane kulo mfula kanti sihleze sizikhuza lezi zingane nabazali sibaxwayisa ukuthi bazigade,” kusho uLubhede.

Uthe kusolakala ukuthi isisusa sendaba izihlahla zikamango ezigcwele ngasemfuleni okuthiwa izingane nabanye abantu bayawukha bese bewudayisa.

Uthe ithimba elithungathayo lizobuya futhi lizozama ukumthungatha wathi kunethemba lokuthi ngoba sekunezinsuku aminza isidumbu sizontanta phezulu emanzini.