MDU NCALANE

Ebika eseMangaung

UKUBANGA isikhundla esisodwa sokuba yiPhini likaMengameli kwabaholi ababili abasohlangothini olulodwa sekushiye imibuzo ngokuthi kanti uzibophele kanjani ezakhe uMnuz Kgalema Motlanthe.

UMnuz Matthews Phosa, obenguMgcinimafa osephuma we-ANC, nelungu eseliphuma lesigungu esiphezulu kule nhlangano uMnuz Tokyo Sexwale, babanga isikhundla sokuba yiPhini likaMengameli omusha okulindeleke ukuba amenyezelwe namuhla engqungqutheleni eqhubeka eMangaung kuleli sonto yalo mbutho. Lesi sikhundla basibanga nosomabhizinisi uMnuz Cyril Ramaphosa. Bobabili uPhosa noSexwale abazona izimfivilithi kulo mbango njengoba kubukeka sengathi uRamaphosa uzozidlela amahlanga kulolu khetho oluqale izolo kusihlwa.

Uhlangothi olufuna ushintsho ebuholini nolufuna kuthathe uMotlanthe ezintanjeni zombuso, belufolosa ngoSexwale kulesi sikhundla lufake uPhosa kwesokusingatha izimali abevele esiphethe.

Uma sekusondela izinsuku zengqungquthela kucace ukungaboni ngaso linye kulolu hlangothi njengoba uphiko lwentsha belukhononda ngoSexwale luthi akathembekile lufuna uPhosa. Kuyacaca ukuthi lokhu kungaboni ngaso linye kugcine kungalungiswanga njengoba laba baholi sebebangisana ngalesi sikhundla.

Umhlaziyi wezombusazwe uDkt Somadoda Fikeni, uthi kuyacaca ukuthi akukho qhinga lolu hlangothi olugcine lulakhile ukulungisa le nkinga.

“Lokhu kukhombisa okunye ukungahambi kahle ngasohlangothini oluphusha uMotlanthe. Singafunda futhi nokuthi lolu hlangothi belungenamaqhinga kangako kodwa inkinga yabo wukuthi lufuna ukukhipha abaholi abahambisana noZuma bengenandaba nokunye okuza emuva kwalokho. Uma ukhuluma nabo uyabona ukuthi bathi abamfuni uPhosa kulesi sikhundla ngoba uzikhethela yena, abanye bathi yingoba efakwe wuphiko lwentsha, nokwenza ubone ukuthi akukho ukubumbana,” kusho uFikeni.

Uthe lokhu kuzokwenza bobabili balahlekelwe ngamavoti ngoba ukube kukhona oyedwa wabo amavoti akhe abezomumisa kabi uRamaphosa. USexwale ulihoxisile igama lakhe ebeliphinde laphakanyiswa esikhundleni sokuphatha izimali wadedela uNdunankulu waseGauteng uMnuz Paul Mashatile ukuba abange nowaKwaZulu-Natal uDkt Zweli Mkhize. UPhosa yena ubephakanyiswe kwesisodwa vele lesi asibanga noSexwale noRamaphosa. Imiphumela yalolu khetho ilindeleke namuhla.