BONISWA MOHALE

ISIKHUNGO esibhekele ukukhishwa kwemali yesibonelelo sezingane nempesheni yabadala i-South African Social Security Agency (Sassa) sesikugxekile ukuloviswa kwezingane ngomama abasuke beyovuselela amakhadi okuhola.

Ngokusho kukaMnuz Vusi Mahaye, obhekelele ezokuxhumana kwa-Sassa KwaZulu-Natal, izingane zesikole akufanele zibe sezikhungweni zabo ngesikhathi sesikole ngoba kufanele zifunde.

Uthe izingane kufanele zibe sezikhungweni zakwa-Sassa ngabo-2 ntambama ngoba inhloso yabo wukuqeda izipoki, hhayi ukuphazamisa ukufunda.

Unxuse abazali ukuthi bawuyeke umkhuba wokuhambisa izingane kwa-Sassa ngesikhathi sokufunda ngoba sebevula ngisho nangezimpelasonto ukuqinisekisa ukuthi labo abanezingane ezifundayo abasali ngaphandle.

Labo ababona izingane ngesikhathi sokufunda ezikhungweni zakwa-Sassa bayanxuswa ukuba bazise izikhulu zakwa-Sassa noma bafonele emahhovisi akhona ukuze uphele lo mkhuba.

Izolo izingane zesikole bezibhaliswa ehholo lakwa-V eMlazi zifake umfaniswano wesikole kusukela ekuseni. Ngesikhathi Isolezwe lifika ehholo owesifazane ochazwe njengomphathi uthe ngeke akwazi ukukhuluma nezintatheli futhi omama akade behamba nezingane ebezigqoke umfaniswano wesikole bebegcwele ngaphakathi ehholo.

UMahaye uthe akazi ukuthi kungani kusenzeka lokhu ngoba babatshelile abasebenzi babo ukuthi izingane zingafiki ezikhungweni zabo ngesikhathi sokufunda.

Unxuse ababona lo mkhuba bathinte u-Sassa ku 0800 60 10 11.