AKAKWAZI ngisho ukuzidlela uMnuz Mzamo Mutwa okuthiwa ushaywe ngamaphoyisa ngoLwesihlanu, lezi zithombe zithathwe ngabomndeni ngoba iphephandaba belingavunyelwe ukushutha esibhedlela
AKAKWAZI ngisho ukuzidlela uMnuz Mzamo Mutwa okuthiwa ushaywe ngamaphoyisa ngoLwesihlanu, lezi zithombe zithathwe ngabomndeni ngoba iphephandaba belingavunyelwe ukushutha esibhedlela
AKAKWAZI ngisho ukuzidlela uMnuz Mzamo Mutwa okuthiwa ushaywe ngamaphoyisa ngoLwesihlanu, lezi zithombe zithathwe ngabomndeni ngoba iphephandaba belingavunyelwe ukushutha esibhedlela
AKAKWAZI ngisho ukuzidlela uMnuz Mzamo Mutwa okuthiwa ushaywe ngamaphoyisa ngoLwesihlanu, lezi zithombe zithathwe ngabomndeni ngoba iphephandaba belingavunyelwe ukushutha esibhedlela
Izithombe ezathathwa ngabomndeni ezikhombisa ukulimala kuka Mzamo Mutwa eshaywa ngamaphoyisa.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
Izithombe ezathathwa ngabomndeni ezikhombisa ukulimala kuka Mzamo Mutwa eshaywa ngamaphoyisa.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
UNkk Bonisiwe Mutwa unina kaMnuz Mzamo Mutwa okuthiwa ushaywe ngamaphoyisa ubeze abambe ikhanda ekhala ngesihluku samaphoyisa
UNkk Bonisiwe Mutwa unina kaMnuz Mzamo Mutwa okuthiwa ushaywe ngamaphoyisa ubeze abambe ikhanda ekhala ngesihluku samaphoyisa
UNkk Bonisiwe Mutwa umama ka Mzamo owashaywa ngamaphoyisa elandisa ngesigameko.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
UNkk Bonisiwe Mutwa umama ka Mzamo owashaywa ngamaphoyisa elandisa ngesigameko.ISITHOMBE PATRICK MTOLO

BONISWA MOHALE

KUBONWA ngokusa kowesilisa waseMagabheni, KwaZulu-Natal, okuthiwa ukhandwe ngamatshe ngamaphoyisa aseMkhomazi abemsola ngokweba.

Lesi sigameko esishiye umphakathi waseMagabheni ushaqekile senzeke ngoLwesihlanu ngesikhathi uMnuz Mzamo Mutwa (25) elinde umfowabo esitobhini.

Kuthiwa wathathwa ngamaphoyisa amane akhona endaweni, ayehamba ngemoto okungeyona eyomsebenzi amshaya, ayomphosa emfuleni ongezansi kwakubo.

Ngokusho kukaNkk Bonisiwe Mutwa (67) wezwa ngomfana wakwamakhelwane ememeza ethi indodana yakhe iyashaywa.

Kuthe uma ephuma eyobheka, wathuswa yizitini ezigcwele igazi ezazisemhosheni kwathi uma ehlela ngasemfuleni wathola indodana yakhe intanta emanzini amaphoyisa eyibophe ngozankosi.

“Angikaze ngisibone isihluku esinjeyana samaphoyisa. Ngathi ngiwabuza ukuthi ingane yami ishayelwani avele angithuka,” kusho uNkk Mutwa.

Uthe noma ngabe ingane yakhe ibiyenzeni kodwa akahambisani nokuthi ishayelwe ukufa. “Ngisho noma sebemfaka evenini babemgaklaza nje kungathi baphosa isaka. Noma esethi uyavuka uyangibheka bavele bamkhahlele. Angikaze ngibone igazi elingaka selokhu ngazalwa. Ngangilokhu ngibuze njalo ukuthi ishayelwani ingane yami kodwa akekho owayengiphendula babevele bangithuke,” kuqhuba uNkk Mutwa.

Uthe sebevulele amaphoyisa icala ngoba bayawazi wonke futhi abonwa nguye namanye amalungu omphakathi eshaya ingane yakhe.

Amalungu omphakathi angathandanga ukudalulwa athe uMuthwa usolwa ngokweba umsakazo komunye umuzi benabangani bakhe.

Akuqali ukuthi abantu baseMagabheni bazibambele kwazise nyakenye bashisa imizi yabantu abasolwa ngokudayisa iwunga.

Amaphoyisa athe akusilo iqiniso ukuthi uMutwa ushaywe yiwo kodwa asola umphakathi ngokumshaya ngoba umsola ngokugqekeza.

Athe uphenyo luyaqhubeka.