IQEMBU labaGqobhi lingelinye elithokozelwe kakhulu ngesikhathi linandisa eMzimkhulu
IQEMBU labaGqobhi lingelinye elithokozelwe kakhulu ngesikhathi linandisa eMzimkhulu
OMAMA bendawo abebeyibhika ingoma kwachazwa izihlwele kulo mcimbi obuhlanganisa amaciko akamasipla ababili.	Izithombe: SIHLE MAVUSO
OMAMA bendawo abebeyibhika ingoma kwachazwa izihlwele kulo mcimbi obuhlanganisa amaciko akamasipla ababili. Izithombe: SIHLE MAVUSO
UNGENE wabhikla ingoma uNondzabu eMzimkhulu ngoMgqibelo
UNGENE wabhikla ingoma uNondzabu eMzimkhulu ngoMgqibelo

SIHLE MKHIZE

EMzimkhulu

ZIBUTHELANE enkundleni yezemidlalo eMzimkhulu izinkumbi zabantu zizoqhudelana ngomculo wesintu ngoMgqibelo emalungiselelweni omcimbi omkhulukazi Ugu Jazz Festival.

Abantu bakuleya ndawo bebehlobe ngemvunulo yesintu ungafunga ukuthi usuku lwama- gugu, kanti cha.

Kulo mcimbi obuhlelwe uSiya Msomi nethimba lakhe ushaye ngonyawo olwehlukile njengoba usuhlomulisa namaciko omphakathi kwazise bekuqhudelwana, obashaye emakhanda ahlomule ngemali engango-R5 000.

UMnyango wezamaCiko namaSiko esifundazweni iKwaZulu-Natal yiwo uMsomi athe uzophonsa itshe esivivaneni ngenkece.

Amaqembu omculo obuhlukahlukene bekukhona abashaya Isigeke, maskandi, umbhaqanga, indlamu, ingoma kanye nezimbongi.

“Abaculi abathe ngeke basale ngaphandle bazosixhasa sibala Abagqobhi, Ichwane leBhaca, noPhuzekhemisi kanti iningi labanye abaqhamuka ngaphansi kwamasipala iSisonke noGu. Siyayiqala le festivali kodwa inhloso yethu ukuthi isabalale nesifundazwe sonke,” kusho uSiya.

Akugcinanga lapho njengoba kudlulelwe naseMzumbe nakhona bekuqhudelwana khona kusicathamiya kwaze kwasa, kanti izolo kube nenkonzo eNkwezela ngaphansi koMasipala iNgwe.

Abantu bakule ndawo namaphethelo bathi abasakwazi ukulinda njengoba sebelubheke ngabomvu usuku olukhulu loGu Jazz Festival ngoMgqibelo.

Phakathi kwabaculi ababhekwe ukuthi bahlanyise abantu kubalwa uZahara, Lira, Micasa, Siphokazi, Thandiswa Mazwai, Zakes Bantwini, Oliver Mtukudzi, Ringo Madlingozi, Mbongeni Ngema, Futhi Mahlasela, DJ Muntu, Brian Thusi, Umkhumbane Jazz Band, The Soil, Mshadiz, Nomalanga, Sisanda, Tender Mavundla no-Isabel Novella.