UMuzi wakaMchunu uphenduke indlu kathekwane zifikile ikhukhula eMsinga
ISITHOMBE: SIBUSISO NDLOVU
UMuzi wakaMchunu uphenduke indlu kathekwane zifikile ikhukhula eMsinga ISITHOMBE: SIBUSISO NDLOVU
Kusale ishashalazi ikhukhula zigugula izindlu eMaRomeni esigodini saseBathenjini eMsinga.
ISITHOMBE: SIBUSISO NDLOVU
Kusale ishashalazi ikhukhula zigugula izindlu eMaRomeni esigodini saseBathenjini eMsinga. ISITHOMBE: SIBUSISO NDLOVU
UMNUZ Mandla Nsele othi usindiswe yizigxobo zesango izikhukhula zisho ukuhamba naye, ugcwele izibazi umzimba wonke izigodo namatshe kuzenzela kuye
UMNUZ Mandla Nsele othi usindiswe yizigxobo zesango izikhukhula zisho ukuhamba naye, ugcwele izibazi umzimba wonke izigodo namatshe kuzenzela kuye
UNKSZ Sindi Zulu okhulumela umndeni wakwaDlamini owehlelwe yifu elimnyama ngokumuka nomfula kwamalungu awo amathathu
UNKSZ Sindi Zulu okhulumela umndeni wakwaDlamini owehlelwe yifu elimnyama ngokumuka nomfula kwamalungu awo amathathu

CELANI SIKHAKHANE.

IMINDENI ekhahlanyezwe yizikhukhula esigodini sasemaRomeni, eMsinga, ithi ayizimisele ngokusuka kule ndawo okuthiwa iyingozi ngoba kuze kube yimanje ayikacaciselwa ukuthi izoshonaphi uma ishiya imizi ithutha eduze komfula owuhlupho.

Imindeni idilikelwe yimizi eminye ebisezingeni eliphezulu, kwacekeleka phansi impahla kwalimala nezimoto ngenxa yezikhukhula ezihlasele ngoMsombuluko ebusuku.

Imizi ethinteke kakhulu kube ngeyakhe phezu komfula iSibumba obungenisa ngamandla uthelela uThukela.

Kulesi sigameko kumuke amalungu omndeni wakwaDlamini amathathu, kwaba uthisha waseKukhanyakokusa, impahla nezinkukhu.

UNksz Sindi Zulu (35), obekhuluma egameni lomndeni wakwaDlamini, uthe inkinga wukuthi akekho kubaholi oseke waqhamuka nohlelo olucacile lokuthi bazothutha bashonephi futhi bazokhosela kuphi uma beshiya imizi yabo.

“Asinankinga nokusuka lapha kodwa okusikhathazayo wukuthi sizothutha sishonephi ngoba ukuqala umuzi omusha kuyabiza akusiyona into ovele uyicabange manje uyenze. Lolu daba lokuthi kumele sithuthe luqale ngonyaka odlule ngemuva kokumuka kwabantu abahlanu bomndeni wakwaMyaka nabo kuze kube manje abakaze bakhelwe umuzi sebeze bayocupha komakhelwane ngoba akukaze kufezwe abathenjiswa khona. Nathi asikaze sinikwe into eqondile ngokuthi sizokwakha kuphi, kukhona yini esosekwa ngakho,” kusho uNksz Zulu.

KwaDlamini kusinde intombazane eneminyaka eyisithupha, uFezeka, naye owasizwa yilungu lomndeni elamthola esegaxele endlini yangasese. Unina, uNksz Dudu Chonco (26), wemuke nezingane ezimbili okungu-Amanda Madlala (12) obefunda uGrade 8 eSakhiseni High noSyanda Myaka (21) obezoqala ukufunda eMajuba FET College ngoJuni. Kulo mndeni basathole isidumbu sikaNksz Chonco kanti u-Amanda noSiyanda bebengakatholakali.

Phakathi kwemizi ethintekile ngowakwaSithole okumuke indlu nezimpahla zonke ebeziphakathi, kwaMchunu kudilike indlu enamagumbi ayisithupha kwamuka impahla yayongena oThukela.

KwaNgubane kungene amanzi kwafa yonke impahla enye yemuka kodwa abantu basinda. kwaDlamini kusele indlu ewurawondi kuphela ngemuva kokudilika kwenkulu ebinamagumbi ayisishiyagalombili ongeke usasho nokuthi ibikhona ngenxa yokuthi sekusele isisekelo sayo ngoba nezindonga nempahla ebiphakathi kuphelele emfuleni iSibumba kwangenela oThukela.

Isimo besimuncu esikoleni sabaphila nokukhubazeka, ukuKhanyakokusa, lapho obekufundisa khona uMnuz Nehemiah Mhlongo odabuka eZimbabwe. umphathi waso, uNkk Nonhlanhla Dlamini, umsunguli wesikole uvele waquleka ebikelwa ngokufa kukaMhlongo wayolala esibhedlela.

U-LT Jack Haskins, wophiko lwabatshuzi, uthe izingane azikatholakali kodwa uNksz Chonco noMhlongo batholakele.

izolo abazange bathungathe ngoba bethi amanzi awakavumi aseyingozi.

Ubesho kanjena nje izinsizwa zendawo beziphume inqina zigudla uThukela zizithungathela zona laba abangakatholakali.

Iqhubeka ekhasini 4