30/01/13 DURBAN: KUFUNWA umntwana olahlekile uNomzamo Xulu. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
30/01/13 DURBAN: KUFUNWA umntwana olahlekile uNomzamo Xulu. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
30/01/13 DURBAN: KUFUNWA umntwana olahlekile uNomzamo Xulu. esithombeni: uNosipho Zuma ephethe isithombe sikaNomzamo. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
30/01/13 DURBAN: KUFUNWA umntwana olahlekile uNomzamo Xulu. esithombeni: uNosipho Zuma ephethe isithombe sikaNomzamo. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI

BAWINILE NGCOBO

ABUSEHLI ubuthongo kunina wentombazane yaseNanda eyalahleka ngoDisemba ihambe nenye beye eWorkshop, eThekwini, okuze kube yimanje akwaziwa ukuthi ikuziphi izinkalo.

UNksz Nosipho Zuma ongunina kaNomzamo Philasande Xulu (13) uthe akusalaleki ebusuku ecabanga ngengane yakhe angazi noma isawadla yini anhlavana.

Uthe indodakazi yakhe yayimvakashele ehostela labesifazane eThokoza, eThekwini ngoDisemba ezoyithatha iye kothandazelwa esontweni ngoba yayingaphathekile kahle.

“NgoDisemba 23 wayedlala nezinye izingane egcekeni, mina ngisendlini ngipheka. Akashongo ukuthi kukhona lapho ezoya khona. Ngabona ngoba kuhlwa engabuyi,” kuchaza uNksz Zuma.

Uthe indodakazi yakhe yayishiye ifoni yayo endlini.

“Ngazama ukumbheka ngafonela nabantu engaziyo ukuthi wayengaya kubo kodwa lutho ukumthola. Ngakusasa ngase ngibuza ezinye izingane ezazivakashile zangitshela ukuthi kukhona intombazane eyayivakashile, ababecishe balingane naye eyahamba naye yaya eWorkshop,” kusho uNksz Zuma.

Uthe waya kule ntombazane yathi yahamba naye, uNomzamo beyobuka abaculi eWorkshop, bahlangana nowesilisa wasemazweni angaphandle wakhuluma nabo, yona yabona izingane eyayizazi yahamba nazo yashiya uNomzamo nale ndoda.

UNksz Zuma uthe le ntombazane yathi yathatha inamba yale ndoda, yahamba yabuya sekuhwalele engasekho uNomzamo nale ndoda lapho eyayibashiye khona.

“Le ntombazane yathi le ndoda yathi ihlala efulethini eBerea kodwa yangasho ukuthi kuliphi. Saya emaphoyiseni siyobika, yafonelwa inamba yale ndoda yathi isemsebenzini eClairwood, ibuye ifonelwe,” kuchaza uNksz Zuma.

Uthe ngesikhathi eseyifonela yathi iseMatatiela yona.

Uthe le ndoda ikhuluma njengomuntu wokufika kuleli kodwa akazi ukuthi idabuka kuliphi izwe.

“Ebusuku ngathola umyalezo ovela enombolweni yale ndoda uthi angiyolanda ingane eWorkshop, ihamba nomunye usisi kodwa kwakungekho muntu ngesikhathi ngifika. Emuva kwalokho ayibange isasebenza le nombolo,” kusho uNksz Zuma.

Uthe useke wahamba ezitaladini zeTheku nabanye bembheka lapho kuhlala khona izingane ezibaleke emakhaya kodwa wehluleka.

UNomzamo ubezofunda uGrade 8.

Uthe wayehambe egqoke isikibha esimpunga esinemicu emincane emahlombe, ama-legging amnyama nophaqa aba-navy.

Okhulumela amaphoyisa eThekwini, uCaptain Khephu Ndlovu, uthe bayaphenya ngokulahleka kwale ntombazane.

Uma kungaba khona ongaba nolwazi ukuthi ngayo angathinta umphenyi wecala eDurban Central u-Constable Cele ku-074 055 4215.