UNKSZ Makhathini echaza ngokushiswa kwendlu yakhe kubalwa imishini yakhe yokuthunga nokunye okuningi eMpumalanga eHammarsdale ISITHOMBE BONGANI MBATHA

DELI MNCWABE

UKHALA uyazithulisa ugogo oshelwe ngumuzi wakhe okusolwa umzukulu wakhe (3) ukuthi uwuthungele ngekhandlela ngeSonto ebusuku.

UNksz Margaret Makhathini (73) wase-unit 2 eMpumalanga ngaseHammarsdale uthe usefile ngamakhaza azenzelayo kuyena nabazukulu abane kusukela ingxenye yomuzi wakhe ishe yaba ngamalahle.

Umuzi kaNksz Makhathini uyindlu enkulu enamagumbi amane bese kuthi eceleni kube ngamanye amabili. Eshile yile enkulu kanti amanye amakamelo awachapha-zelekanga kakhulu njengelakhe okuyilo ebeliqukethe impahla ebalulekile nabelala kulona.

“Selokhu kushile siyafa ngamakhaza njengoba kusukela ezingutsheni, imishini yokuthunga, inqwaba yezibhalala nokunye okubalulekile ekhaya bekuhlala kuleli kamelo elishile,” kusho ugogo ekhala.

Uthe lokhu kwenzeke ngeSonto ebusuku eselungiselela ukuyolala.

“Bengisalungiselela ukukhumula izingubo zesonto ngase ngikhanyisa ikhandlela ngoba ugesi walapha ekhaya uyinhlobo eyafakwa kudala manje ususinika izinkinga,” usho kanje.

Uthe ngesikhathi esondela ngasekamelweni lakhe uye wahlangatshezwa yilangabi lomlilo.

“Ilangabi lomlilo lingihangule ngiseza ephaseji ngethuka ngayisimanga. Ngimemezile ngakhala ngithi abantu abaze bangisize,” kubeka uNksz Makhathini.

Uthe omakhelwane bafikile kwasho khona ukuthi umlilo usumkhulu. Eqhuba uthe ubone imishini yakhe yokuthunga, amayadi nezingubo kusha engenakukhipha ngoba umlilo ubunamandla.

“Nakuba ngiyakhuluma ngibonga omakhelwane nezicishamlilo abafike ngokuphazima kweso basiza kwangalimala muntu.”

Ugogo uthe umzukulu nguye ozivumele ngokwakhe ukuthi uwise ikhandlela.

“Manje ayikho into engenziwa ngoba yingane le engenacala, kuphela nje ngicela noma ngubani ongasisiza noma yingani ngoba kushe imifaniswano, izincwadi nayo yonke into, siyafa amakhaza njengoba kubanda.”

Ikhansela lendawo uMnuz Lucky Mngwengwe utholwe yiSolezwe ematasa elungisela lo mndeni izinsiza kusukela ekudleni, u-asbestos wokufulela kabusha nezingubo azokuyisa kwaMakhathini.

“Ngiyalwazi udaba lwakaMakhathini ngiyalulungisa njengoba senginxuse abantu ukuba baphonse esivivaneni basizakale, ngeke sibayeke kulesi sikhathi esinzima ababhekene naso,” usho kanje.