UMNUZ Thulani Mbuyazi odukelwe umndeni wakhe nocela ukufuniswa indodana yakhe uThando Mbuyazi nonina wayo uNksz Nomfundo Mwandla               Isithombe: BONGIWE ZUMA
UMNUZ Thulani Mbuyazi odukelwe umndeni wakhe nocela ukufuniswa indodana yakhe uThando Mbuyazi nonina wayo uNksz Nomfundo Mwandla Isithombe: BONGIWE ZUMA
UMNUZ Thulani Mbuyazi odukelwe umndeni wakhe nocela ukufuniswa indodana yakhe u Thando Mbuyazi nonina wayo uNksz Nomfundo Mwandla
UMNUZ Thulani Mbuyazi odukelwe umndeni wakhe nocela ukufuniswa indodana yakhe u Thando Mbuyazi nonina wayo uNksz Nomfundo Mwandla

BONGIWE ZUMA

UDIDEKILE umlisa waKwaBester, eNanda, kulandela ukunyamalala kwendodana yakhe nonina wayo abahamba beyothenga ukudla ngoLwesithathu olwedlule kodwa kuze kube yimanje abakaze babuye ekhaya.

UMnuz Thulani Mbuyazi (34) uthe uNksz Nomfundo Mwandla (26) ongunina wendodana yakhe uThando Mbuyazi (9) wamshiya endlini ekuseni engakhombisi ukuthi kunento emphethe kabi.

Uthe wamnikeza nemali engu- R1 000 yokuthenga ukudla wayamukela kahle wabashiya ekhaya nengane izolungiselela ukuya esikoleni yena ayothenga yedwa eBridge City.

“Ngokwazi kwami akukho okufanele ngabe kumphethe kabi emoyeni nokungamenza akhethe ukungishiya.

Kuyangithusa ukunyamalala kwabo kangaka, nengane iyasala esikoleni kwazise besiyishintshe nesikole kulo nyaka njengoba seziningi izinsuku ilovile,” kusho uMbuyazi.

Uqhube ngokuthi ngabe akuzweli kakhulu ukuba uNomfundo uhambe yedwa uma bekuwukuthi ubengasakuthokozeli ukuba naye.

Uthe bekufanele akhulume babonisane noma ashiye ingane iqhubeke nesikole.

UMbuyazi uthe usekwenze konke okusemandleni ukubathungatha ngoba ngisho nomdeni kaNomfundo ukhungathekile ngokunyamalala kwakhe nengane kungazwakali mkhondo

UMbuyazi uthe uxhumana nomndeni wakhe cishe zonke izinsuku kodwa akekho onolwazi ngendodana yakhe nonina wayo.

Omakhelwane abambona ngelanga ehamba bathi wabatshela okufanayo nabo wathi usayothenga ukudla eBridge City njengokujwayelekile kodwa wagcina engabuyanga nengane.

UMbuyazi uphethe ngokuthi udaba lwakhe uselubikile emaphoyiseni angazi ukuthi azolusukumela yini abathungathe.

“Lincane ithemba lokusizakala njengoba amaphoyisa engazange angivulele icala lomuntu olahlekile kunalokho angenzele incwadi echaza ngokulahleka kwabo,” kusho uMbuyazi okhathazekile ngomndeni wakhe.