ABASHAYELI maduze bangase baphoqeleke ukuthi babhalise izincwadi zokushayela ngaphansi komthetho we-Rica osebenza kakhulu kumaselula.

Lokhu ngezinye zeziphakamiso ezenziwe kwiNational Road Traffic Law osanda kufakwa ebhukwini likahulumeni lemithetho iGovernment Gazette.

Lokhu kubikwe yiphephandaba lesibhunu laseGoli i-Beeld. Ngokwalo mthetho abashayeli bazonikezwa izinyanga ezingu-12 zokuba babhalise amagama abo aphelele, izinombo ze-ID kuhlanganisa nosuku lokuzalwa esikhungweni esikhipha amalayisensi.

Okunye okuzoba sebemqoka uma lo mthetho ugcina uchitshiyelwe ukuthi umshayeli azise isikhungo samalayisensi ngekheli lakhe ezinsukwini ezingu-21 uma eselishintshile.

Abashayeli bezimoto esezineminyaka engaphezulu kwewu-10 bazophoqeka ukuthi bahambise izimoto zabo esikhungweni esihlola ukuthi zisesimeni esifanele yini njalo ngemuva kweminyaka emibili.

Okunye, izimoto esezesulwe yizinkampani zemishwalense ngeke zisavunyelwa ukuphinde zisetshenziswe.