14/02/13 DURBAN: UMNZ SPHIWE Khoza okhomba umnkenke oqhuma endlini yomxhaso athi wayikhokhela imali kumasipala. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
14/02/13 DURBAN: UMNZ SPHIWE Khoza okhomba umnkenke oqhuma endlini yomxhaso athi wayikhokhela imali kumasipala. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
14/02/13 DURBAN: ESINYE seziliphu esingubufakazi bokuthi umphakathi wawukhokhiswa imali ukuthola izindlu zomixhaso. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
14/02/13 DURBAN: ESINYE seziliphu esingubufakazi bokuthi umphakathi wawukhokhiswa imali ukuthola izindlu zomixhaso. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI

NQOBIZIZWE ZWANE

UKHALA uyazithulisa umphakathi waseLamontville, eThekwini, othi wakhokhiswa uMasipala weTheku imali engu-R2 826 umuntu emunye ngaphambi kokuhlinzekelwa ngendlu yomxhaso engamakamelo amabili.

Lezi zakhamizi zakhipha le mali zaveze ukuthi naphezu kokukhokhiswa kodwa nezindlu ezakhelwa zona azikho esimeni esikahle ngoba ziyavuza uma lina izulu, ezinye izindonga zineminkenke zingawa noma kunini.

“Imali esasiyikhokha akucaci ukuthi yashonaphi ngoba kwathiwa sikhokhela izindlu ezingo-4 room kodwa sihlala ezindlini ezinamakamelo amabili,’’ kusho uNkk Nonhlanhla Manqele.

Uveze nokuthi amanzi okuphuza bawakha ethoyilethi ngoba abanabo ompompi. Uthe inkinga yaqala ngo-2004 ngesikhathi bengeniswa ezindlini zomxhaso kuleli lokishi.

“Ngesikhathi ziqedwa ukwakhiwa lezi zindlu kwabizwa umhlangano lapho owayeyikhansela nezinye izikhulu zikamasipala zasitshela ukuthi asihlangabeze uhulumeni ngale mali ukuze sithole izindlu zomxhaso ezingo-4 room. Umuntu owayengayikhokhi leyo mali akazange ayithole indlu, kwasinda cishe izalukazi eziyishumi ezingakhokhanga ngenxa yokuswela amandla,” kuchaza uNkk Manqele.

Eqhubeka uthe bayalelwa ukuba bayikhokhe eFlorenceMkhize le mali yalezi zindlu.

“Kade sehla senyuka silwela le ndaba, sihambisa izikhalo ngayo kodwa kungenzeki lutho. Esakuzwa muva ukuthi indlu yomxhaso ayikhokhelwa kodwa ayikho into esasingayenza ngoba sasihluphekile sifuna indawo yokufihla amakhanda,” kusho uNkk Manqele.

Isolezwe litheleka kule ndawo amalungu omphakathi ephume ngobuningi bawo ephethe ubufakazi bokuthi ayikhokha le mali.

Iningi lalo mphakathi belikhala ngokuthi le mali yashonaphi ngoba izindlu azinwetshwanga futhi zinezinkinga ngoba ezinye ziyadilika.

“Imali yethu yashonaphi njengoba sihlala ezindlini ezingasimboza noma inini. Siyanetha, izindonga ziyawa asazi ukuthi kwenzekani ngoba silala phakathi ethuneni,” kusho uMnuz Jeremiah Shabalala (70), indlu yakhe enalezi zinkinga.

Isolezwe lithole ukuthi lezi zindlu zakhiwe inkampani kaNkk Shauwn Mpisane obhekene noxhaxha lwamacala, kwenzeka lokhu nje naKwaMashu kusanda kuphumela obala umphakathi wakhona ukhala ngezinga lezi ndlu ezakhiwe inkampani kaNkk Mpisane.

“Sakhelwe intombazane eshadele kaMpisane lezi zindlu eziwayo,” kusho esinye isalukazi esale saphetha negama laso. Akatholakalanga oyiNhloko yophiko lwezindlu kuMasipala weTheku uMnuz Nigel Gumede. ayiphumelelanga.