AKUWONA amanzi kodwa wumchamo lona okhonjwa nguMnuz Fanyana Mlaba weNongoma Taxi Owners Association. Bakhala ngokuthi bahleli kanzima ngenxa yephunga eliqubuka emnyango wala mahhovisi abasebenzela kuwo

SIMPHIWE NDWANDWE

ABAHOLI bakasoseshini wamatekisi KwaNongoma bathi selingaphezulu kwamandla abo iphunga lomchamo eligqabula ikhanda emnyango wamahhovisi alo soseshini phakathi naleli dolobha.

UMnuz Fanyana Mlaba, ongumxhumanisi weNongoma Taxi Owners Association, uthe sekubame emphinjeni ukunkenkethelwa ngamakhanda ngenxa yokuhogela iphunga lomchamo ogeleza ezitebhisini zehhovisi.

Uthe sebehlale kulesi simo kusukela ngo-2003 beqa umchamo njalo uma beze ehhovisi bezosebenza manje sekufike lapho bekhathala khona.

UMlaba uthe okuyinkinga wukuthi le ndawo abakuyo ayikho ngaphansi kukamasipala wakuleli dolobha ngakho kunzima ukuthi kube khona abangakuzama ngoba kufanele bayokhala enkampanini eseceleni okuyiThala Development Finance and Investment Co-operation.

Muva nje uthe sekwehluleka ngisho ushibhoshi namanzi abebekubhunyela kuleli damu lomchamo lutho ukudamuka wathi kuyabacacela manje ukuthi usumningi usuzongena ehhovisi.

Inkinga edala ukuthi kube nalobu bunuku uthe wukuthi ithoyilethi lilodwa eplaza kanti elinye lingaserenki yamabhasi namatekisi ahamba amabanga. amade.

“Sifisa ukuthi abaseThala bazohlola la manyala esiphila kuwo balungise la mathoyilethe avuzayo asengcolise idolobha lethu. Akulungile ukuba kube njena edolobheni kube kukhona abantu okufanele ngabe babhekene nomsebenzi wokukhuculula ukungcola kule ndawo,” kusho uMlaba.

UMnuz Elethu Zulu, oyiphini lemenenja ebhekele izinto ezingaphansi kweThala KwaNongoma, uthe leya ndawo isalungiswa ngakho ucela ukuthi babekezelelwe.

“Siqashe inkampani ukuba ilungise indawo yokushobinga evalekile. Silinde inkontileka noma nini yaseMlazi ezofika izolungisa umonakalo. Sakha leya ndawo ngenhloso yokuthi abantu bakwazi ukusithela bakhululeke kwase kuba khona le nkinga-ke,” kusho uZulu.

Uthe abantu bayaqhubeka nokusebenzisa le ndawo yize isaphukile okudala ukuthi kube nale nkinga ekhona.