Kukekwabakhona umbhikisho wabasebenzi basezidumbini ku Gale Street.ISITHOMBE PATRICK MTOLO

BONISWA MOHALE

BANGASE bathwale kanzima abantu abashonelwe ngabantu ezingozini njengoba besabisa ngokhukhulelangoqo wesiteleka abasebenzi abahlinza izidumbu emakhazeni amakhulu kahulumeni kuGale Street, eThekwini abakhala ngomphathi wabo abathi ubaphoqa ukuthi bahlinze izidumbu ezonakele ezinye zazo eseziduve kulama khaza kusukela ngo-2010.

Bathi baphoqwa ukuthi izidumbu bazigeze baphinde bazihlinze ukuze odokotela bezothola imbangela yokufa komuntu ngamunye.

Bathe akusikhona ukuthi bayanqaba ukusebenza kodwa inkinga yabo wukuhlinza izidumbu ezonakele okungaziwa ukuthi zizongcwatshwa nini. Bathe ukuhlinza lezi zidumbu kubeka impilo yabo engcupheni yokuthola isifo sofuba nezinye izinkinga kwezempilo.

Abasebenzi bathe ngokujwayelekile izidumbu zihlala izinyanga eziyizithupha bese kuthi uma zingalandwa zingcwatshwe wuhulumeni kodwa bayaxakeka yilezi esezihlale iminyaka emithathu.

Izolo ithimba leSolezwe lihambele amakhaza lizenza abantu abafuna isidumbu esaduka ngo-2010. Lifike kuphuma izimoto zabangcwabi abehlukene abanye benezimoto ezibhalwe ukuthi basebenzela ePinetown naseSiphingo.

Unogada obesesangweni uthe izimoto bezigcwele amabhokisi anezidumbu zango-2010 ebeseziyongcwatshwa wuhulumeni.

Ngesikhathi lifika ngaphakathi indoda, esiligodlile igama layo, iqale yavuma ukuthi kukhona izidumbu ezikhona kodwa washeshe waziphikisa ngemuva kokungenelela kozakwabo abathe izidumbu ebezihanjiswa ngezangoNovemba noDisemba nyakenye.

Bakhwele badilika kunogada bathi ukhuluma into angayazi ngoba yibo omabhalane.

“Uma ningafika nemininingwane ephelele yalo muntu enimfunayo, singanibhekela uma afika la emakhazeni,” kusho le ndoda.

Ngaphakathi imindeni ebizobheka izidumbu zezihlobo ibilinda isikhathi eside ngenxa yokuthi bekungaqondakali ukuthi kwenzekani, abasebenzi bebeshayana ngamakhanda bengazi ukuthi bayingenise yini emafrijini lapho kugcinwe khona izidumbu.

UMnuz Zola Saphetha, uNobhala weNational Education, Health and Allied Workers’ Union (Nehawu), inyunyana yabasebenzi basemakhazeni uthe uthumele ithimba eliyophenya ngesimo esishiwo ngabasebenzi.

“Okusiphatha kabi wukuthi lolu daba seluke lwabikwa ngaphambilini kodwa kwangenzeka lutho. Sizwe kuthiwa namhlanje uNgqongqoshe ubehambele khona emakhazeni. sinethemba lokuthi uzolungisa. Uma kungalungi lutho amalungu ethu azogodla amandla awo,” kusho uSaphetha.

Ngonyaka odlule abasebenzi baku-Gale Street bateleka bekhala ngomphathi obaphethe ngesandla sensimbi namaholo angagculisi. lokhu kwadala ukuthi abantu bahlehlise imingcwabo. UMnuz Sam Mkhwanazi wezokuxhumana eMnyangweni wezeMpilo KwaZulu-Natal uthe bazokhipha isitatimende namhlanje.