MLUNGISI GUMEDE

BASHAYA amakhala osomatekisi KwaZulu-Natal ngokubuyiswa emsebenzini komphathi wamaphoyisa kaMasipala waseThekwini uMnuz Eugene Nzama, obemisiwe izinyanga ezintathu kusaqhubeka uphenyo mayelana nokusebenza kwakhe.

UNzama, osomatekisi abakhala ngokuthi uphethe ngesandla sensimbi, kulindeleke ukuthi aqale ukusebenza namhlanje kulandela ukuguqulwa kwesinqumo sokumiswa kwakhe.

Lesi sikhulu samiswa ngemuva kwezikhalo eziningi ngokusebenza kwaso ikakhulukazi zosomatekisi abebekhala ngokuthi nguyena okhipha imiyalelo yokuthi “balandelwe” emigwaqeni edolobheni laseThekwini.

UNzama wadlulisela udaba lokumiswa kwakhe kummeli wakhe, ekhala ngokuthi ayizange ilandelwe imigomo ngenkathi emiswa.

Ubuyiselwe emsebenzini lungakangeni ngisho enkantolo udaba lwakhe.

UNobhala weKwaZulu-Natal Transport Alliance, uMnuz Bafana Mhlongo, uthe kabeneme ngokubuya kukaNzama emsebenzini.

“Lolu daba sizolidingida emhlanganweni wethu wangoLwesibili sithole nokuthi ubuyiselwe emsebenzini ngayiphi imibandela,” usho kanje.

UMhlongo uthe ingase iqale phansi inkinga phakathi kwabo namaphoyisa kamasipala njengoba sekubuye lesi sikhulu.

UNzama uyinkukhu nempaka nosomatekisi abamsola ngokuba yishoshozela lo mkhankaso wokubabopha.

Isiphakamiso sokuthi amiswe uNzama besiphambili ezikhalweni zosomatekisi abathi ncinci kaMjoli ngesikhathi izikhulu zikaMasipala zithatha isinqumo sokummisa.

Ngaphambi kokuthi simiswe lesi sikhulu kube nenqwaba yemibhikisho yosomatekisi ebinodlame eshiye inqwaba yabantu belimele, kwaphazamiseka nezokuthutha.

Ukushuba kwempi phakathi kwamaphoyisa kaMasipala nosomatekisi igqame ngokusobala ngesikhathi enikeza usomatekisi waseMlazi amathikithi amathathu ngesikhathi esisodwa, okukhona phakathi kwawo nelika-R700 lokukhuluma nocingo ehleli etekisini emile.

Imizamo yokuthola uNzama nommeli wakhe, uMnuz Zane Haneef, ayizange iphumelele izolo, izingcingo zabo bezikhala zingabanjwa.