KUSUKE kuminyene utshumo kwa-Burchmores uma kudayiswa izimoto esidlangalaleni. Isikhulu sale nkampani, uDarrly Jacobson, sithi noma abantu bethutheleka  kubo bezothenga izimoto kodwa basaqhubeka nokwenza ngcono indlela abasebenza ngayo
KUSUKE kuminyene utshumo kwa-Burchmores uma kudayiswa izimoto esidlangalaleni. Isikhulu sale nkampani, uDarrly Jacobson, sithi noma abantu bethutheleka kubo bezothenga izimoto kodwa basaqhubeka nokwenza ngcono indlela abasebenza ngayo

ABADAYISI bezimoto esidlangalaleni ka Burchmores bathi basaqhubeka nokwakha igama labo ekudayiseni izimoto nakuba sebaziwa.

Le nkampani yaqala ukudayisa izimoto ngalolu hlobo kusukela ngo 1911, kanti namanje kuseyiyo inkampani enkulu edayisa izimoto ezingamasekeni esidlangalaleni.

IBurchmores okuyinkampani engaphansi kwe-McCarthy, okungesinye sezigaba ze-Bidvest isidayise izimoto ezingaphezu kuka 800 000, kanti isaqhubeka nokudlondlobala.

Isikhulu sale nkampani uDarryl Jacobson uthi nakuba ukudayisa izimoto esidlangalaleni kuseyikho okuhamba phambili, kodwa indlela abaqhuba ngayo ibhizinisi isishintshile. “Ngesikhathi inkampani iqala yayigxile kakhulu ekudayiseni izimoto, kungekho okunye ekwenzayo. Yingakho nje yayibizwa ngokuthi iBurchmore’s Car Auctions. Ngokuhamba kwesikhathi sibonile ukuthi amakhasimende ethu afuna okungaphezulu, abanye babefuna ukuthenga ngqo izimoto esidlangalaleni, abanye befuna ukushintsha izimoto zabo bathenge ezinye, kanti abanye babefuna ukuthola imishwalensi, usizo lwezimali nama-warrant,” kuchaza uJacobson.

Uthi kungalesi sikhathi lapho bashintsha khona igama lenkampani yabe isibizwa ngokuthi yi-Burchmore’s Wholesale to the Public okuyigama elashintshwa eminyakeni emihlanu edlule.

UJacobson uthi leli bhizinisi lakhelwe phezu kwezinto ezimbili okuwukwenza impilo yabantu ibe lula nokubhekelela isimo semali sezinto abazidayisayo.

Ngokusho kwakhe ukubekwa kwentengo yezimoto kwa-Burchmores akunayo imigomo ngoba uthi intengo kuseyinto enkulu kubathengi.

Uthi izimoto zabo ziba nentengo esuke imoto idayiswa ngayo kanti nentengo yabo isuke ihamba kanjalo ukuze abathengi babone ukuthi abathengi ingulube isesakeni.

Abantu abathenga izimoto kwa- Burchmores bazibeka ethubeni lokuthi bakwazi ukufaka izicelo zokutsheleka izimali ngaphakathi, ukucaciseleka ngama-warranty nokunye okungenza impilo yabo ibe lula.