INTATHELI YESOLEZWE

UKHALA ezimathonsi umlingisi weGenerations ngokugilwa yizigilamkhuba ezizenza yena enkundleni yokuxhumana i-twitter.

UZolisa Xaluva olingisa indawo kaJason Dlomo kwiGenerations kuSABC1 phakathi nesonto ubhekene nengwadla ngenxa yomuntu angamazi ozenza yena ku-twitter.

UXaluva uthe akekho kwi-twitter naku-facebook kodwa kukhona umuntu osekunesikhathi ezenza yena.

“Lo muntu ozenza mina ufake isithombe nemininingwane yami ku-twitter awaka ngakho abantu,” kusho uXaluva.

Uthe okubuhlungu wukuthi lo muntu akagcinanga lapho kodwa uphinde wavula i-akhawunti eFirst National Bank (FNB) asola ukuthi uyisebenzisa ngokuba-mbisana nenkampani yokulingisa alutha ngayo abantu.

“Yize ngiqale ngadideka futhi ngangakholwa yilokhu kodwa ngixakekile sengithola ukuthi lo muntu usevule ngisho ne-akhawunti ngegama lami eFNB,” kusho uXaluva.

Uthe kumanje akakwazi ukuthola imininingwane mayelana nokuthi ngubani lo omgilayo kanti nebhange limyalele ukuba aqale avule icala. Ukhala nangamaphoyisa athi awamsizi ngalutho ngoba amshonisa ngapha nangapha.

Uthe ngenxa yokungabi ngumuntu wezinkundla zokuxhumana kwathi uma iqala lento wazitshela ukuthi mhlawumbe ngumzala wakhe, naye owazi kahle ukuthi akazimatanisi nalezi zinto.

Akhala ngakho kakhulu wukuthi lo muntu ozenza yena ucekela phansi igama lakhe njengoba elutha abantu ukuba bajoyine enkampanini yakhe esiza ngokutholela abalingisi imisebenzi. Uthe le nkampani ukholwa wukuthi iyinto engekho kanti abantu bakhokhiswa imali.

Ngokusho kwephephandaba iNew Age uXaluva ubengathandi ukuveza lolu daba kodwa ubefuna ukumbamba engalindele lo muntu.

Manje usehlaba ikhwelo nakwabanye osaziwayo ukuba bahlale beqaphile ukuze bangabi yizisulu zezigelekeqe njengoba kwenzeke kuyena.

Okhulumela uXaluva uNothemba Mxo uthe bamatasa baxwayisa ngalobu bugebengu.

UWilliam Bird weMedia Monitoring Africa uthe okwamanje akukho uhlelo oluqondene nezinkundla zokuxhumana olukwazi ukuvimba umuntu ukuze angazenzi noma ngubani.