ABASHADIKAZI abasebancane baseMandeni 
ISITHOMBE BONGANI MBATHA
ABASHADIKAZI abasebancane baseMandeni ISITHOMBE BONGANI MBATHA
BEBEDANSA kanje oSakhile noNosipho MaKhuzwayo Mbokazi sebephuma etendeni abebeshadela kulo ngempelasonto eMandeni

Isithombe: BONGANI MBATHA
BEBEDANSA kanje oSakhile noNosipho MaKhuzwayo Mbokazi sebephuma etendeni abebeshadela kulo ngempelasonto eMandeni Isithombe: BONGANI MBATHA
ABASHADIKAZI abasebancane 
ISITHOMBE BONGANI MBATHA
ABASHADIKAZI abasebancane ISITHOMBE BONGANI MBATHA
IZINDANDATHO abashade ngazo oSakhile noNosipho ngempelasonto

Isithombe: BONGANI MBATHA
IZINDANDATHO abashade ngazo oSakhile noNosipho ngempelasonto Isithombe: BONGANI MBATHA
ABASHADIKAZI abasebancane 
ISITHOMBE BONGANI MBATHA
ABASHADIKAZI abasebancane ISITHOMBE BONGANI MBATHA

FANELESIBONGE BENGU

IBHUNGU elineminyaka engu-16 lenze okungajwayelekile libopha elikasofa silahlane nentombazane eneminyaka engu-18 kwaSithebe, eMandeni, ngempelasonto.

Le ngqophamlando yomshado kaSakhile Mbokazi noNosipho MaKhuzwayo Mbokazi ibisetendeni ebelisegcekeni, kwaKhuzwayo, ngoMgqibelo.

USakhile uyokwenza u-grade 10 ngonyaka ozayo eTugela High kanti uNosipho yena uyokwenza u-matric eMasibumbane High, oLundi lapho ehlala khona ngaphakathi esikoleni.

Uma ungazi ubungazitshela ukuthi ngumshado wabantu abadala ngendlela itende ebelihlotshiswe ngayo futhi kugcwele omakhelwane abebefuna ukuzozibonela le ngqophamlando.

Omakhelwane bebengawuvali umlomo ngalo mshado. Abakhulume naleli phephandaba bathe selokhu bazalwa abakaze bayibone into enje.

Umkhwenyana utshele Isolezwe ukuthi baqala ukubonana noNosipho ngoDisemba 2010 kuvalwe izikole.

“Sahlangana khona la endaweni ngamshela, ngenhlanhla wangiqoma. Bheka namhlanje usengunkosikazi wami,” kusho uSakhile.

Uthe usekulungele futhi akakusabi ukungena emshadweni.

“Uma umuntu umthanda kumele umkhombise. Umshado angiwusabi ngoba uba phambi kwabantu usuku olulodwa ngemuva kwalokho uzihlalele nomuntu wakho.”

UNosipho naye uthe ubesekulungele ukushada njengoba sekwenzekile.

“Sengikulungele into engingakayilungeli wukuba nezingane. Lokho sizokubona uma sengiqede isikole mhlawumbe eminyakeni emibili ezayo.”

Ngokusho kukanina kaSakhile, uNkk Ncamisile Mbokazi, osekusele manje wumshado wesintu.

“Njengoba sebebhalile esontweni osekusele manje wukuthi angeniswe kwaMbokazi ngokwesintu. Lokho sizokwenza ngoDisemba ngonyaka ozayo lapho sizohlaba khona inkomo ukuze umakoti athelwe ngenyongo futhi abhince,” kusho uNkk Mbokazi.

Ontanga balezi zithandani abakhulume neSolezwe kodwa bacela ukungadalulwa basho ngazwi linye bathi umshado yinto abangakayiphuphi ngisho belele okwamanje.

“Mina okwamanje ngisabheke izincwadi zami hhayi indaba yokushada. Mhlawumbe umshado ngiyoze ngicabange ngawo uma sengisebenza futhi sengimtholile umaqondana,” kusho omunye wontanga.

UNkk Mbokazi uthe watshela uSakhile esakhula ukuthi uma sekukhona athandana naye amtshele.

“NgoJuni nonyaka uSakhile ufikile kimi wangitshela ngoNosipho abase bekade bebonene naye. Saxoxa-ke nomndeni wakwaKhuzwayo,” kusho uNkk Mbokazi.

Uthe ngokubambisana nobaba wakwakhe bakhipha ilobolo lika-R55 000 emndenini wakwaKhuzwayo.

Uthe izindleko zomshado angazidalulanga, zithwalwe yimindeni yomibili.

Uveze ukuthi usebakhele umuzi khona endaweni onamakamelo ayisikhombisa.

“Ngeke baze bahlale kule ndlu esibakhele yona bengakaqedi esikoleni. Lo mshado unesandla sikaNkulunkulu ngoba uSakhile ukhonza eZayoni kanti uNosipho yena usindisiwe. Yilokho okungichazayo ngoba bayamazi uNkulunkulu,” kusho uNkk Mbokazi.

Uthe nendodana yakhe yesibili eneminyaka engu-10 useyitshelile ukuthi uma isikulungele ukushada ingeza kuye imtshele.

“Into engenza ngizitshele kanje izingane yingoba ngigwema izifo. Futhi ngiyathemba ukuthi ngokwenza kanje izingane ngeke zisaba wuvanzi. Okuhle wukuthi ngithi abazikhethele bona abantu ababathandayo hhayi ukuthi bakhethelwe yimina. Nami ngashada ngisemncane njengoba ngangifisa ukungena emendweni ngina-21 kodwa kwaze kwenzeka ngina-25. Kumanje sengishade iminyaka engu-20,” kusho uNkk Mbokazi.

Imizamo yokuthola abakwamakoti ayiphumelelanga njengoba owesilisa okuthiwa nguSiyabonga inombolo yakhe etholakale kumakoti uthe akafune kuphawula ngalolu daba.