UMNUZ Siyabonga Dumakude wakwaMashu M oselala emnyango ngekudlelwa umuzi wakubo
UMNUZ Siyabonga Dumakude wakwaMashu M oselala emnyango ngekudlelwa umuzi wakubo
IZIMPAHLA zomndeni wakwaDumakude ezikhushelwe emnyango kubangwa umuzi
IZIMPAHLA zomndeni wakwaDumakude ezikhushelwe emnyango kubangwa umuzi

NOKUBONGWA PHENYANE

KUNZIMA kumalungu omndeni wakwaDumakude esigcemeni sakwa M KwaMashu asephenduke umantuntanendishi emuva kokuba umakoti wakhona edayise umuzi engazi abona sekumemfuka abantu esikhaleni bethi sekungowabo.

Lo mndeni utshele Isolezwe ukuthi ukhishwe ngesidlozane ngabalisa abafike babakhomba ngezibhamu bathi abaphume baphele ngoba umuzi usuthengiwe.

Iningi lalo mndeni yizingane zamantombazane nowesilisa ongumalume wazo. Bathi abazi ukuthi bazokwenzenjani njengoba yonke imindeni ihlangana ngalezi zinsuku zikakhisimusi bona bazobe bengazazi.

Isolezwe elihambele lo mndeni lithole ukuthi laba balisa kuthiwa ngesikhathi befika bakhiphele izimpahla ngaphandle bathi umuzi sekungowabo.

Abazali bakulo muzi sebashona kanti itayitela lalibhalwe ngabo nokwagcina ngokuthi libhaliswe ngomakoti wakhona uNkk Beauty Ntombizini Dumakude ohlala eMlazi kwa-P, okunguye odayisele abantu bakwaNgcobo umuzi. Umyeni wakhe owabe engumfowabo wezingane esezisele dengwane washona ngo-1979.

Uma echaza ngesimo esibavelele omunye wamadodakazi akulo muzi uNksz Bongekile Dumakude, uthe umakoti wakubo nguyena odlale ngabo njengoba wahamba wayothatha imali ebhange akangabe esayikhokha.

“Ibhange lidayise ngendlu ngoba umakoti ubengakaze akhokhe ngisho isenti,” kusho uBongekile. Uthe baqale ukuzwa ngalo muntu othenge umuzi ngonyaka odlule ezosho ukuthi umuzi uyawuthenga asifune indawo.

Uthi ngoJuni kushone umfowabo, uNgcobo waphinde wabuya bamtshela ukuthi basacela lendlu angayithengi ngoba inokukhuluma futhi njengoba sekuphinde kwashonwa nje kuningi abasafuna ukukwenza kuyona.

“Naye uqhutshwe inkani yakhe wathenga umuzi ngemuva komngcwabo wasitshela ukuthi usewukhokhelile umuzi ucela siphume, njengoba namhlanje sebesikhipha ngesibhamu,” kuqhuba yena.

Uthe ngokuzwa kwabo laba abathenga umuzi baliqhamukisa ehostela KwaMashu njengoba bebatshele ukuthi uma bengaphuma bazimbela ithuna.

Kule ndawo isimo kubonakale ukuthi sishubile njengoba ngesikhathi Isolezwe lifika lifice omakhelwane besahlezi nazo lezi zingane njengoba zithe kukhona enye indlu kamalume wazo eseziyitholile esigcemeni sakwa-C.

Nezintatheli zigcine zitholwe ukusatshiswa ngokuthi uma zike zalubhala lolu daba zaveza nezithombe zalo muzi kukhona okuzozehlela nokugcine ngokuthi abakwaNgcobo bathathe inombolo yemoto akade zihamba ngayo.

Lona othenge umuzi ethintwa uthe akafune kukhuluma ngalolu daba. Imizamo yokuthola umakoti wakwaDumakude ayiphumelelanga. Amadodakazi akhona athe nawo kudala amgcina.