24/0712 DURBAN: IYAQHUBEKA inxushusnxushu yomphakathi wase Marainridge nosekubange ukuthi abafundi bakulendawo bangakwazi nokuya esikoleni. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI.
24/0712 DURBAN: IYAQHUBEKA inxushusnxushu yomphakathi wase Marainridge nosekubange ukuthi abafundi bakulendawo bangakwazi nokuya esikoleni. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI.
24/0712 DURBAN: IYAQHUBEKA inxushusnxushu yomphakathi wase Marainridge nosekubange ukuthi abafundi bakulendawo bangakwazi nokuya esikoleni. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI.
24/0712 DURBAN: IYAQHUBEKA inxushusnxushu yomphakathi wase Marainridge nosekubange ukuthi abafundi bakulendawo bangakwazi nokuya esikoleni. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI.
24/0712 DURBAN: IYAQHUBEKA inxushusnxushu yomphakathi wase Marainridge nosekubange ukuthi abafundi bakulendawo bangakwazi nokuya esikoleni. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI.
24/0712 DURBAN: IYAQHUBEKA inxushusnxushu yomphakathi wase Marainridge nosekubange ukuthi abafundi bakulendawo bangakwazi nokuya esikoleni. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI.

BONISWA MOHALE

KUPHAZAMISEKE ukuhamba kwezimoto kwakhishwa nezingane esikoleni ngesikhathi umphakathi waseMariannridge uvuka umbhejazane ujikijela izimoto ngamatshe uzwakalisa ilaka lawo ngokungakhelwa izindlu zomxhaso.

Abantu abasebenzisa umgwaqo omkhulu odlula kuleya ndawo uMilky Way bebengakwazi ukuya emsebenzini njengoba bekushiswa amathayi kushaywa ngisho nezimoto zamaphoyisa abezoqapha isimo.

Umphakathi waseMariannridge uqale ukubhikishela izindlu ngoJulayi 5 kanti usola ikhansela lakuleya ndawo ngokuthanda abantu baseThornwood okuyilokishi elingumakhelwane wakuleya ndawo.

UNksz Hazel July obekhulumela umphakathi izolo uthe bakhathele yimihlangano engaphumi nezimpendulo ezicacile.

“Ngesonto eledlule ikhansela nezikhulu zikaMasipala weTheku basitshela ukuthi zizobhekisiswa izikhalo zethu bese bebuyela kithina. Basitshela ukuthi sinawo umhlaba kodwa kusadi-ngidwa indaba yokuthi sizozakhelwa kuphi izindlu. Le nto abaqala ukuyisho ngonyaka odlule sesikhathele wukuzwa ngayo,” kusho uNksz July.

Amazwi akhe enanelwe nguNksz Wendy van Wyk othe ikhansela libathembisa into engekho futhi sebekhathele wukuya emihlanganweni engathi shu.

Uthe abantu babona kungcono ukuthi bavale umgwaqo omkhulu ukuze abantu baseDassenhoek, Thornwood naseMpola okuyibona abanakiwe bangadluli.

“Sifuna basilethele ucwaningo lwabo olushoyo ukuthi umhlaba okhona ukulungele yini ukwakhiwa kwezindlu, nokuthi kuzokwakhiwa izindlu ezinjani hhayi lo msangano owenzekayo njengamanje ukuthi silokhu siphindelwa into eyodwa. Simpintshene emafulethini sihlala siyimindeni engu-18 efulethini elinamakamelo amabili. Akuyona impilo leyo,” kusho uNksz van Wyk.

Ngesikhathi ekhuluma nezintatheli amalungu omphakathi abemi izixongololo amanye eviva ngamatshe njengoba ebesanda kushisa amathayi.

Bekutshalwe inqwaba yamaphoyisa kule ndawo.

Amaphoyisa abehlome ngezibhamu ezikhipha izinhlamvu zenjoloba kanti izikhulu zakwaMasipala ebezizoba nomhlangano nomphakathi azikwazanga ukungena elokishini kodwa ziye zakhuluma nabantu emgwaqweni.

Ikhansela lendawo uMnuz Mduduzi Gumede uthe bazamile ukukhuluma nabantu babacela ukuba behlise umoya wathi kuzoba nomhlangano ngoLwesihlanu ngo-10 ukulungisa lolu daba.

Uthe namhlanje izingane zizoya esikoleni kanti nezimoto ngeke ziphazamiseke emgwaqweni obuvinjwe ababhikishi.