NONTUTHUKO NGUBANE

ABAFUNDI beNyuvesi yaKwaZulu-Natal (UKZN) sebenikezwe incwadi yenkantolo ebavimbela ukuthi baphazamise ukufunda kuzo zonke izikhungo zale nyuvesi.

I-email ethunyelelwe abafundi, (Isolezwe elinayo) ithi abafundi abaqhubeka nokuteleka bazobhekana nezinyathelo zomthetho.

Ngokusho kwale ncwadi, kuzo zonke izikhungo amaphoyisa aqaphe isimo ukuba kungabi khona udlame oluqhubekayo kulandela ukuvuka umbhejazane kwabafundi baseHoward College, eThekwini kusukela ngeledlule kwaze kwangenelela nabaseMgungundlovu abamise ukufunda ngoLwesibili olwedlule.

Abafundi badonswe ngendlebe ukuthi abavunyelwe ukusabisa abanye. Incwadi ephume ngomkhulumeli weNyuvesi, uNksz Nomonde Mbadi, iveze ukuthi abafundi abavumelekile ukusabisa abanye, ukuba nemihlangano ngaphakathi kwesikhungo, ukulimaza impahla yesikole, ukuvimbela abanye abafundi ukuba bengangeni esikhungweni ezahlukene zale nyuvesi.

U-Isaac Luthuli ungunobhala weYoung Communist League e-UKZN ophikweni lwaseMgungundlovu aphinde abe yilungu lesigungu esimele abafundi, uthe ukuba khona kwencwadi yasenkantolo akusho lutho kubona ngoba basazoqhubeka nokulelwa izimfuno zabo.

Uphinde wacacisa ukuthi bona njengabafundi abaneme ngesenzo senyuvesi sokufunda ngesikweletu kwabafundi baseZimbabwe kodwa abakuleli bengavunyelwa ngisho nokubhalisa uma bengenayo imali.