BEZIQINISIWE ezokuphepha ngaphakathi eNkantolo eNkulu eMgungundovu ngesikhathi kuvela abasolwa abahlanu ababhekene namacala okubamba inkunzi kuhlonyiwe ezigamekweni ezihlukene ngo-2007. Isithombe: VUSI NGCOBO

VUSI NGCOBO

Ebika EMgungundlovu

AMAPHOYISA nojele bebehlome bephelele ngaphandle nangaphakathi eNkantolo eNkulu eMgungundlovu njengoba bekuqala ukuqulwa kwecala labamangalelwa abahlanu abachazwa njengabayingozi kakhulu ababhekene namacala amabi. Abamangalelwa bangene beqhutshwa amaphoyisa e-Court B bekhulekwe izandla nezinyawo.

Ummangalelwa wokuqala ngokulandelana kwabo nguSabelo Blessing Mbambo (30), Nqaba Sibusiso Khumalo (35), Kwazi Trigonometry Lushaba (39), Bongumusa Madlala( 30) no Sibusiso Tilili Mzimela (35).

Babhekene noxhaxha lwamacala okubalwa amabili okubamba inkunzi ngesihluku kuhlonyiwe, amabili okuthumba, elokubulala nelokuzama ukubulala.

Kuthiwa bahlela ukwenza la macala nabanye abasolwa abangakatholakali ababili.

Kuthiwa bonke abamangalelwa bebazana ngaphambi kwesehlakalo futhi behlala eZakheni eMnambithi, ngaphandle kommangalelwa wesihlanu ongowokufika kule ndawo.

Ngokohlu lwamacala uMshushisi u-Adv James Zulu awendlale phambi kwale nkantolo kuthiwa ngoNovemba 26, 2007 esifundeni saseNewcastle, abasolwa bahlasela oMnuz Kutlane Hamilton Khanyi nowesifazane uZabele Ndlovu ababemfice ehleli naye emotweni bexoxa. Kuthiwa ngemuva kwalokho babashaya babathumba bahamba nabo. Sebefike endaweni yaseMdakane, eDanhauser babaqola umakhalekhukhwini, babaqola nemoto ababehamba ngayo.

Kuthiwa sebeyitholile imoto, kwadlula usuku olulodwa kwathi ngoNovemba 28 bahloma ngezibhamu ezintathu bagasela endaweni edayisa amathayi amasha namadala ebizwa ngeMarks’ Tyres eMnambithi. Kuthiwa sebefikile bakhomba wonke umuntu ngesibhamu bebalalisa phansi. Kuthiwa bashaya baphoqa umnikazi webhizinisi uMnuz Mark Pitout noNkk Marie Ann Strydom ukuthi bavule isisefo esigcina imali. Bazitapela imali nenye eyayingamasheke. Sonke lesi sikhathi ummangalelwa wesine owayesebenza kule ndawo wazenza ongazi lutho ngesikhathi kuhlaselwa.

Sebehamba bathatha i-laptop nokhiye wemoto kaMnuz Johannes Strydom bahamba. Ubufakazi buthi lapho sebezophuma emnyango bazithela kuMnuz Sipho Innocent Mchunu unogada ezongena ezobheka ukuthi kwenzenjani bamthela othulini ngenganono waphelela lapho.

Kuthiwa nangesikhathi sebedubula bebaleka abamangalelwa, ummangalelwa wesine wasala wakhala nozakwabo okomuntu ongazi lutho ngaleli cala.

Ubufakazi buqhuba buthi umufi wayeqashwe njengonogada, kuthi uMadlala osengummangalelwa wesine kuleli cala eqashiwe njengomdayisi kuleli bhizinisi.

Elayizolo lishone uMshushisi epheka ngemibuzo ummangalelwa wesithathu uLushaba okuthiwa wazivumela ngokwakhe ngeqhaza alibamba kule nkantolo ngesikhathi ezama isivumelwano sokuphenduka ufakazi wenkantolo.

Makhathaleni kuthiwa wajika wathi konke lokhu akusho evuma eMantshini uVenter wayekubhalelwe phansi ngomunye wabaphenyi becala uLt Ramdheen ngoba ebona ukuthi imizamo yakhe yokuba ngufakazi wenkantolo yabe isibhuntshile.

IJaji uJames Mnguni ulalele ukuqulwa kwaleli cala umshushisi wenkantolo ngu-Adv James Zulu, icala liyaqhubeka.