BAYESABA abanye abaculi ukuphawula ngodaba lukaMolemo Jub Jub Maarohanye ozogwetshwa namhlanje nomngani wakhe uThemba Tshabalala. Isithombe: Boxer Ngwenya

BONISWA MOHALE

BAYESABA ukuphawula abaculi ngodaba lokugwetshwa kukaMolemo Jub Jub Maarohanye okulindeleke ukuba agwetshwe namhlanje.

UJub Jub nomngani wakhe uThemba Tshabalala batholwa benamacala amane okubulala namabili okuzama ukubulala ngesikhathi begijima ngezimoto eSoweto.

Abaculi abathintwe yiSolezwe abathandanga ukuphawula bebika ukuthi abathandi ukuzithintela ulaka lomphakathi njengoba kwenzeka kumculi we-hip hop uSlikour owathola ukugxekwa ngesikhathi ephawule ngalolu daba kusanda kuphuma isinqumo. Ngesikhathi kuphuma isinqumo sokuthi uJub Jub nomngani wakhe uThemba banecala lokubulala abafundi bephuma esikoleni esiseSoweto, uSlikour wacashunwa ethi uyazwelana noJub Jub ngoba okumehlele kwakungehlela noma ngubani. La mazwi athukuthelisa umphakathi ikakhulukazi ozwelana nezingane ezashona.

“Mina ngiyazwelana noJub Jub kodwa-ke angithandi ukukhipha umbono wami emaphepha-ndabeni ngoba nginqena ukulokhu ngifonelwa wozakwenu uma ngisho okungahambisani nabo,” kusho omunye umculi.

Abanye bacele ukukugodla ukuphawula kwabo nabo besaba ulaka lomphakathi.

Umculi ophawulile ngu-T’zozo ophinde abe yinxusa lomkhankaso wezoku-phepha obizwa nge-Operation Val’ Ingozi.

UT’zozo uthe uyazwela noJub Jub ngesimo esimehlele kodwa-ke uyethemba ukuthi kuzoba yisifundo nakwabanye abaculi ukuthi ukujahana ngezimoto akwamukeleki.

“Ukujahana ngezimoto akwemukelekile futhi akudlisi ukuhlohlana ngoba ufuna ukukhombisa amantombazane ukuthi imoto yakho igijima kangakanani. Esigame-kweni sikaJub Jub kwashona abafundi abangenacala, asizame ukuba yisibonelo esihle kubantu sivale izingozi njengoba kuza uDisemba,” kusho uT’zozo.

UNtsiki Mazwai oyiciko elaziwayo eNingizimu Afrika uthe abantu abashayela bephuzile abahlukile kuJub Jub bayinto efanayo nje.

UMnuz Cino Shearer okhulumela uJub Jub uthe usenommeli omusha okwaziyo ukubhekana namacala anzima asohlwini luka-Schedule 6 okunga-macala abhekene nalo mculi.

Uthe uJub Jub unethemba lokuthi ummeli wakhe uzomtholela isigwebo esincane.

Ummeli kaJub Jub omusha nguMnuz Rudi Krause owayemele umdlali wama-Blue Bulls, u-Bees Roux, owashaya iphoyisa lomgwaqo ePitoli lashona.

UBees wathola isigwebo seminyaka emihlanu esilengisiwe watshelwa ukuthi akakhokhele umfelokazi wephoyisa elashona inhlawulo ka-R750 000.

UJub Jub noThemba babekwa icala lokubulala uPrince Mahobe, Mlungisi Cwayi, Mpumelelo Masemola no-Andile Mtombeni njengoba babencintisana ngezimoto bejahana kuMdlalose Street eSoweto.