USIPHAMANDLA Masondo osekhiphe iCD yakhe ethi Baba Wami
INDODANA yowayengumholi weSoul Brothers uDavid ‘Mdavu’ Masondo ihamba ezinyathelweni zikayise.

USiphamandla Masondo (36) uzokhipha i-albhamu yakhe yokuqala ehamba eyedwa esihloko sithi Baba Wami, athe ukhumbula ngayo uyise.

“Namanje kusenzima ukuphila ngaphandle kukababa ngoba besichitha isikhathi esiningi ndawonye futhi nguye owangipheka emculweni,” kusho uSiphamandla.

Lo mculi uqale ukwaziwa esahola iqembu lamankonyane eSoul Brothers, Oguluva, eminyakeni eyedlule. Uthe esanda kujoyina iSoul Brothers kwashona uMdavu.

“I-albhamu izophuma ngokuphela kukaMashi. Izingoma ezizothandwa ngabaningi ngezithi Usefikile, Ngiswel’Imilomo nethi Ukube Ngangazi.”

Uthe akabashiyile oGandaganda baseNingizimu Afrika kodwa uthe naye akaphume inxiwa. “Angisoze ngawashiya amaSoul Brothers. Bakhona ababuye bacule bodwa njengoThami Duma noThokozani Hadebe.”

USiphamandla uyinkosana ezinganeni ezintathu (ezimbili zamantombazane) zikaMdavu noMaSithole, naye ongasekho futhi unomuzi eMpumalanga, eHammarsdale.

Uphothule * -matric eSilver Heights eMgungundlovu wafundela umsebenzi kwesinye sezikhungo zemfundo ephakeme kodwa wabuye washiya phansi.