UJESSICA Nkosi ozobonakala ohlelweni iBET A-List, ezoqala ngesonto elizayo
ZILOKHU zisiphakamise njalo isifundazwe saKwaZulu-Natali izintokazi esezizakhele igama ekulingiseni.

UJessica Nkosi noNomzamo Mbatha bazojoyina intokazi uNandi Madida ohlelweni iBET A-List, oluzobuya ngoLwesine oluzayo kuDStv, BET (Channel 129), ngo-7:00 ebusuku.

Lolu hlelo olukhuluma ngosaziwayo abahlukene base-Afrika, ingqephu nemicimbi yobumnandi belethulwa uNandi nensizwa uJesse Suntele. Yize sekungene lezi zintokazi kodwa uJesse usazoqhubeka ethule uhlelo.

Njengoba lolu hlelo lubheka izinto eziningi intokazi u-Ayanda Nhlapo noLeroy Marc, nabo bazoqhubeka nakade bekwenza okuwukubheka imfashini nezitayela ezihlukene kosaziwayo nemicimbi abaihambelayo ekhombisa imfashini ethungwa abasiki bengqephu.

Lolu hlelo seluzophinde lukhombise nemicimbi yaseNageria.

Umethuli wezinhlelo ophinde abe nguphrojusa waseNigeria u-Illrymz nomethuli wezinhlelo waseZimbabwe uMiss Vimbai, bazothatha babeke ababukeli emicimbini emikhulu ehanjelwa osaziwayo eNigeria.

UMonde Twala, oyisekela mphathi kwaBET, Youth & Music for Viacom International Media Networks Africa, uthe bajabule ngokusebenzisana nalezi zintokazi esezizakhele igama kuthelevishini.

“UNomzamo noJessica bazoletha ithalente labo elibenze bagqama ohlelweni abazolwethula. Lolu hlelo olubheka kakhulu izinto ezenzeka e-Afrika lukhombise ukukhula selokhu laqala ngonyaka odlule. Njengoba lubuya luzoqhubeka nokukhombisa abantu izinto ezenzekayo futhi lubagcine bazi ngakho konke okwenzekayo,” kuchaza uMonde.

UJessica noNomzamo balingisa kwiSibaya.