Sifiso Simamane
UKHALA ezimathonsi owesilisa waseNtuzuma A, eThekwini ngomlingisi woZalo oludlala kuSABC1 othi umthathele unina wengane yakhe.

UMnuz Bongani Madonda (45) ukhala ngoSifiso Simamane odlala indawo kaCaptain Mthimkhulu kuZalo athi umbulele ngokuthatha unina wengane yakhe asethandane naye iminyaka, uNksz Promise Ngcobo (42). Uthe banendodakazi eneminyaka engu-21. Bathandana ngo-1994.

“Inkinga iqale ngoNovemba nyakenye ngibamba uPromise ukuthi useqome uSimamane. Kunokuba angicacisele ngezinsolo zokuqoma ebenginazo, uvele wangivulela icala wathi ngiyamhlukumeza,” kusho uMadonda.

Kumanje uMadonda unencwadi emvimbela ukuthi asondele kuNksz Ngcobo. Le ncwadi imbizela enkantolo ngoMashi 31 ukuze ezocacisa ngalezi zinsolo zokuhlumeza.

UMadonda uthe ubambe isithombe ebesifakwe uNksz Ngcobo kuWhatsApp.

“Kulesi sithombe kuvela uPromise engena emotweni. Uma ngimbuza ukuthi ubani lo owayemshutha futhi ekabani imoto ayengena kuyona, akangiphendulanga.

“Kunalokho uvele wasisusa isithombe. Ngo-2007 sake saxabana ngakho ukujola kwakhe, bengisola ukuthi kukhona okushaya amanzi,” kuqhuba uMadonda.

UMadonda uthe ugcine esebikela unina ngezinsolo zokujolelwa wunina wengane yakhe. Uthe unina uvumile ukuthi uPromise ujola nomlingisi woZalo.

Uthe unina naye watshelwa ngumzukulu wakhe (indodakazi kaMadonda).

UMadonda uthe indodakazi yakhe yaze ngokujola kukanina noSimamane ngesikhathi ilaliswe esibhedlela.

Uthe yamtshela ukuthi unina wafika noSimamane beyilethele ukudla kodwa bayivala ukuthi ingamtsheli uyise.

Ethintwa uSimamane ukuqinmisekisile ukuthi uyathandana noNksz Ngcobo kodwa wathi ngokwazi kwakhe akasathandani noMadonda.

“Ngazi ukuthi bahlukana ngo-2007. Ngatshelwa uye lo wesifazane. Le ndoda igula ngengqondo.

“Banesikhathi eside bahlukana kungani seyilwa manje? Sonke lesi sikhathi ubedlala ngaye,” kusho uSimamane.

UNksz Ngcobo uthe selokhu ahlukana noMadonda ngo-2007.

“Sisuke sahamba naye uMadonda ngo-2014 sayobona indodakazi yethu igula esibhedlela. Ubesezitshela ukuthi sibuyelene ngokuhamba ndawonye siyobona ingane igula esibhedlela.

“Ufuna ukungonela kuSimamane. Ubengithumelela nemiyalezo engisabisa ethi ufuna ngimelwe yinhliziyo ngoba vele nginenhliziyo yewashi,” kusho uNksz Ngcobo.

UNksz Ngcobo uthe kwesinye isikhathi uMadonda ubefaka isithombe sakhe (sikaNksz Ngcobo) kuFacebook athi udayisa ngomzimba. UMadonda ukuphikile lokho.