UMHLAZIYI : Ngqeshe Buthelezi

IMOTO: Toyota Etios

NGICABANGA ukuthi sekuyisikhathi sokuthi kwa Toyota bayeke ukuthi njalo uma bethula imoto entsha kawonkewonke balokhu bebalisa ngeTazz esiwumlando kule nkampani. Ngesikhathi kwethulwa iYaris ngo 2005 kwakuzwakala ukukhala kwabo nge Tazz yingakho ngabaxolela. Kwangixaka ukuthi bathi nangesikhathi bethula iZen ngonyaka odlule baphinde bakhale esifanayo ngeTazz.

Ngangithi kudlulile kodwa nangesikhathi bethula i-Aygo baphinda bathi kusazothatha izikhathi ukuthi bakhohlwe iTazz.

Ngeledlule bangixake kakhulu ngesikhathi kwethulwa i-Etios bephinda bebalisa ngokuphela kwe Tazz.

Lokhu kukhala kwabo esengihluleka ukukubekezelela kuzogcina sekwenze abantu bangabe besazethemba izimoto zabo ezigcina zakhelwe ukuvala isikhala seTazz. Kwa Toyota kumele bakuqonde ukuthi njengazo zonke izindawo izinto zifika zedlule. Kulokhu angiyiboni into ebingenza babalise nge-Tazz ngesikhathi bethula i-Etios ngoba imoto esezingeni. Kumele abantu bangizwe kahle kulokhu kwa Toyota bazisholo bona ukuthi i-Etios imoto yoquqaba akusho umtakaButhelezi.

Le moto ingena esigabeni esibizwa nge-sub B segment, kanti kwa Toyota bathi bathathe isikhathi eside besebenza nonjiniyela babo ukuhlanganisa i-Etios. Bathi ama phathi ayo abiza kancane ngo 17% uma kuqhathaniswa nezimbangi zabo.

Bathi baqhamuka nale moto nje yingoba ukuqedwa kweTazz kwenza isigaba sezimoto eziku B-segment sehlelwa yizinga ngakho nje i-Etios bazama ukuvala leso sikhala.

Akujwayelekile ukuthi kwa Toyota bakhiphe imoto engakhalisi uma kubhekwa inani kodwa bakwazile ukwenza lokho kwi Etios.

Mhlawumbe kungakuhle ukuthi sichaze ngomlando waleli gama lale moto esesilibize kangaka.

Lithathelwe egameni lesi Greek ethi “Ethos” elisho umfutho, noma ukuzimela.

AYIDLE NGAKUBUKEKA

Uma uzoqala ukuyibuka ungagxilile kuyo ungaze ulilahle ithemba, kanti uma uqhubeka uyibhekisisa kahle ngemuva ikakhulukazi lena eyi sedan uzodideka uzitshele ukuthi iRenault Logan. Empeleni lena imoto yomndeni elayisha abantu abahlanu bahlale ngokukhululeka kuzona zombili izinhlobo kwi sedan ne hatch.

Esigabeni sezimoto ekuso akujwayelekile ukuthi imoto ibe nesikhala sebhuthi esingu 595 litres.

Ingaphambi layo kwi grille elemoto entsha sha akukho abakuthathe kwezinye izimoto zakwa Toyota zangaphambilini.

uma uyibhekisisa kahle igrille uzoqaphela ukuthi ingathi inohlelo nje oluncane kimina okuyenza kube imoto efanele izingane.

Omunye usomhlaya uthe esikhathini esiningi izimoto ezine grille enohlelo phakathi zijwayele ukubiza kancane, kanti lezi ezigolozile ngesilungu abathi zi Aggressive yizo ezibiza kakhulu futhi ezithandwayo.

Ihlukene ngezinhlobo ezimbili kukhona iXi esesigabeni esiphansi kanye ne XS. Okuhle ukuthi kuzo zombili izinhlobo ziphuma namasondo angu 14 inch.

Zingichazile izihlalo zayo ongena kuzo zikugomothele abazibiza ngama bucket seats ezijwayeleke ezimotweni zejubane njenge Renault Sport no Honda Type R nezinye. Lolu hlobo lwezihlalo lwenza sande kakhulu isikhala ngemuva kuzo zombili izinhlobo isedan ne hatchback size sifinyelele ku 160mm.

Itholakala ngenjini engu 66kW ne torque engu 132 Nm 1.5-liter 4-cylinder 16-valve esebenzisa upetrol. Le njini idonsa nagmagiya amahlanu kanti iyashintshwa (manual). ngebanga elingu 100km isedan idla amalitha angu 6.0 kapetrol kanti ihatch yona isebenzisa angu 5.9 litres ngebanga elifanayo. Ijubane layo eliphezulu lingu 165km/h.

EZOKUPHEPHA

I-Etios bayiqinisile kwezokuphepha ngoba iphuma ne ABS (Anti-lock Brake System) ne EBD (Electronic Brake-force Distribution). Kuzo zonke izinhlobo kukhona iSRS (Supplemental Restraint System) kanye nama airbags ohlangotini lomshayeli nephasenja.

Zonke izinhlobo ziphinde ziphume ne immobiliser, kanye nokokuvikela izingane ezicabheni zangemuva.

AMANANI

Etios 1.5 HB Xi - R115 800;

Etios 1.5 HB Xs - R120 900;

Etios 1.5 SD Xi - R121 800;

Etios 1.5 SD Xs - R126 600.

Zonke izinhlovo ze Etios ziphuma ne Service Plan yeminyaka emibili emuva kuka 30 000km kanye ne warranty yeminyaka emithathu emuva kuka 100 000km, kanti kumele iye kwi service njalo emuva kuka 10 000km.

Akugcini lapho kodwa iphuma nohlelo lakwa Toyota iToyotaCare Roadside Assistance Programme esiza amakhasimende ukuthi akwazi ukuthola usizo ubusuku nemini amahora angu 24 uma benenkinga yemoto.

·EZINYE IZINTO EZITHOLAKALA KUYO

Electric power steering;

· Remote central locking (XS only);

· Tilt-adjustable steering column;

· Air conditioning with clean air filter;

· Glove box with cooling function;

· Electric front and rear windows (XS only);

· Accessory socket;

· Manual headlamp levelling system;

· Rear window demister (XS only);

· Tachometer (XS only).