IMOTO: Freelander2

BAYILANDE phansi iFreelander 2 kwa Land Rover njengoba entsha beyibuyise isishintshe ngokwedlulele kuneyaphambilini. Izinto kwa- Land Rover abaqinise kakhulu kuzo kube ubuntofontofo kanye namandla ahambisana nokubambelela emgwaqweni. Imibala emisha ebonakala okokuqala kwi- Freelander 2 iyona abadonse ngayo amehlo kakhulu. Zonke lezi zinto zenza iFreelander 2 Sport Utility Vehicle (SUV) ihluke kwezinye izimoto ezisesigabeni sayo. Njengomuntu oke wahamba nge Freelander 2 ngicabanga ukuthi lena entsha izogila izimanga emakethe uma kuya ngawo amagama enkehli ngezinto abazishoyo ngayo kwa- Land Rover.

Phela lena yaphambilini ibingenayo i-touch screen, ingasaphathwa ke eyokuthi isingu 7 inch kanye nenxakanxaka yezinto ezihambisana nayo. Enye into ebonakala izodonsa kakhulu abantu kule moto ubuchwepheshe obusha obutholakala kumabhuleki ayo obubizwa nge-‘intelligent’ electric parking brake’. Lobu buchwepheshe busebenza ngokuthi ngesikhathi umshayeli efaka amabhuleki imoto ingavele ibambe ngqi kodwa kuye ngokuthi ihamba endaweni enjani. Lokhu kuhambisana kakhulu nezokuphepha. Ikhamera yangemuva esiza umshayeli uma epaka ungakwazi ukuthi ungagcini ngokubona imoto kwi-screen kodwa kukhona nezwi elikulekelelayo likuxwayise uma usengcupheni yokushayisa.

Into eqapheleka kalula uma ungena kule-Freelander 2 u-dashboard wakhona kanye ne-centre console esihlelwe kabusha. Uma uyazi endala iFreelander 2 kulokhu uzoqaphela ukuthi amabhathini eTerrain Response aseshintshiwe esikhundleni sawo kwafakwa ama switch kanti nesikhala sokubeka izinto basandisile ngaphambili.

IFreelander 2 eyi SE itholakala ngemibala emithathu emisha okungu Ebony, Ivory noma uPimento.

Kukhona iFreelander S lena abathi ngebandayo ngolimi lwaselokishini ebizwa nge-entry level bese kuba khona i-SE esesigabeni esithe thuthu ngokwezinga.

Umehluko kulezi zinhlobo awubonakali kakhulu kodwa ugqame ngaphakathi ngoba kwi S izihlalo zakhona zikhavwe ngesikhumba esijwayelekile, kanti i-SE inesikhumba soqobo esigqize nge stich. Okunye ehluke ngakho i-SE ama-fender ne-grille kanye namasondo angu 19 inch.

OKUSHA KWI FREELANDER2

Isiphuma nenjini engu 117Kw Si4 engu 2.0-litre GTDi esebenzisa upetrol

Isikalo sesisi esingcolisa umoya sehlile ngo 14% saba ngu 224 g/km.

Amandla enjini bawanyuse ngo 7% afinyelela ku 340Nm.

Bayihlele kabusha ngaphakathi njengoba isidle ngokuba isporty.

Izinto ezitholakala kwi Range Rover Evoque zikhona nakwi Freelander 2.

Isidle ngemibala emisha egqamile ngaphakathi.

Iphuma ne-screen esingu 7 inch esichofozwa ngomunwe.

Umsindo we-radio ephuma nezipikha ezingu 825Watts kanti izipikha sezizonke zingu 17.

Inekhamera ngemuva.

IZINJINI ZE FREELANDER

Abantu abazothenga le moto bazokwazi ukuzikhethela phakathi kwezinjini ezimbili okukhona kuzo engu 2.2 litre edonsa ngodizili enamandla afinyelela ku 110kW kanye ne torque engu 140kW. Le moto idonsa ngawo womane amasondo.

Kukhona nenye injini engu 2.2 litre enamandla afinyelela ku 110kW yona edonsa ngamasondo amabili. Iphuma no-gearbox ongu 6 speed oshintshwayo.

Le moto idunyiswa ngokucindezela ibhathini, kanti ngebanga elingu 100km isebenzisa amalitha angu 6.0 kaphethiloli.

Kwezokuphepha iFreelander iphuma ne- Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Traction Control (ETC), Electronic Brake-force Distribution (EBD), Cornering Brake Control (CBC), Emergency Brake Assist (EBA), Dynamic Stability Control (DSC), Roll Stability Control (RSC) ne-Engine Drag Control. Kungalesi sizathu iFreelander 2 ithole ukuhlonishwa ngezinkanyezi ezinhlanu ngesikhathi ivivinywa ngaphambi kokuba ikhishwe emakethe.

Le moto iphuma nama-airbag ayisikhombisa okukhona neyasedolweni ngasohlangothini lomshayeli kuphela.