ML 250 BLUETEC (W166) 2011
ML 250 BLUETEC (W166) 2011
ML 250 BLUETEC (W166) 2011
ML 250 BLUETEC (W166) 2011
ML 250 BLUETEC (W166) 2011
ML 250 BLUETEC (W166) 2011
M-Class Montana 2011
M-Klasse Montana 2011
M-Class Montana 2011 M-Klasse Montana 2011
ML 250 BLUETEC (W166) 2011
ML 250 BLUETEC (W166) 2011

UMHLAZIYI: MDU NCALANE

IMOTO: MERCEDES BENZ ML 350 BlueTEC V6

UKUNYATHELA isonto lonke ngemoto yamaphupho akho akwandele bani. Ngizithole ngilokhu ngimamatheka ngedwa emotweni futhi kusale kancane ngilale kuyona. Empeleni bekungalaleka ukube ngisitholile isikhathi sokuyokhempa ngayo emahlathini kwazise phela inkunzimalanga lena iMercedes Benz 350 BlueTEC, idonsa ngamasondo amane futhi iyazenzela nje ezinkeleketheni, esihlabathini nasodakeni.

Le moto ifana nse nezinkulumo ezakhayo ezivamise ukutholakala emisakazweni ekuseni. Iyakukhuthaza ukuthi ikhono onalo ulisebenzise kakhulu kunakuqala ukuze ukwazi ukuyithenga. Inikana umdlandla wokukhuthala. Ikwenza ukwazi ukuqhosha uma uhamba ngayo ngoba ayishodi ngalutho. Phela iwumakhonya kwezakwabo ngoba elandela yona yisilwane sakwamhlola sejubane namandla yi-ML 63 okungeyokugcina.

Le ML 350 ikwenza uzizwe uhloniphekile futhi uyaqapheleka emgwaqeni uma uhamba ngayo. Baphenduka nawe abanye abashayeli nabayibona behamba ngezinyawo. Sike sabika ngale ngqovungqovu ngenyanga edlule ngesikhathi kade iyokwethulwa eLimpopo emahlathini akhona phansi kwentaba edumile kulesiya sifundazwe. Kulokhu ngithole ithuba lokuzidelisa ngalezi zinto esabika ngazo okuwubuntofontofo obengeziwe ngaphakathi kusukela ezihlalweni zesikhumba ezigqize ngomthungo omhlophe, odeshibhodi wakhona osasikhumba nothambile, yimfudumalo oyithola njengoba kubanda njena ezihlalweni ezizifudumeza zona, nokushayeleka kalula noma ngabe uyishintsha wena kumbe uyiyeka ishintshwe ngabaphansi wena unethezeke nje.

Igiya lakhona yileli elincanyana elisesiteringini esandleni sokudla ngoba bayazi abake bashayele ezakwaMercedes ukuthi ama-indikhethi nama-wayipha kundawonye kwesobunxele. Ukuthinta ibhathini nje kancane bese lizingenela igiya olifunayo. Uyazikhethela futhi nakulena ukuthi ufuna ukuyishayela icokeme kumbe ufuna ukuhamba ngayo ihuba phansi. Nalapha wukutoboza nje ibhathini yehle noma yenyuke. Ngike ngayivivinya odakeni olumnyama lwaseMzimkhulu lapho ngihlanze khona ngadela ukuthi yi-4X4 yangempela lena. Obhuqwini nakhona uyithola izimelele bese uyakhululeka. Ithe ukubhasha kancane lena yakamuva uma uyibuka uma uyiqhathanisa nendala. Ungayibona sengathi incane kanti ithe xaxa ngamasentimitha ambalwa kuneyakuqala. Okwenza igqame kakhulu wukucwebezela okwengezwe ngaphambili nangemuva kanjalo naphezu kukabhampa lapho kucamela khona ibhuthi evulwa iphinde ivalwe ngokutoboza nje ibhathini. Ingaphambili layo bathe ukulishintsha lacwebezela ngombala omnyama nowenza kugqame inkanyezi yakwaMercedes. Ukugqama kwayo kulekelelwa amalambu akhanya nasemini lawa amuntsako.

Ubuchwephesheke buyizungeze yonke le moto ngaphakathi nangaphandle njengoba ngaphandle inamasensa akwazi ukukutshela ukuthi kunemoto engaphambi kwakho esebangeni elithize. Kanjalo nangemuva. Emaceleni ikutshela ezibukweni ukuthi kukhona odlula eduze kwakho. Nakulena uyakwazi ukwengeza ubuchwepheshe be-Lane keeping assist ekuthethisayo uma unyathela olayini bomgwaqo ongayishayanga i-indikhethi nokutshela imoto ukuthi uwunyathela ngenhloso futhi uqaphele ulayini.

Okungihlabe umxhwele kakhulu ngale moto enenjini engu-3.5litre wukonga kwayo udizili. Ithangi layo lingagcwala ngemali engaphezulu kancane kuka-R700 kodwa lingakuthatha likufake ePitoli usuka eThekwini ngaphandle kokuthela endleleni. Lokhu kusho ukuthi ingakunika amakhilomitha angu-600 uma uhamba ibanga elide, kodwa idla kakhulu uma uhamba izindawo ezimfushane. Idla ngendawo eyinsada yokulayisha impahla ngemuva kantI ungayengeza futhi ngokulalisa isihlalo ngemumva.