KANTI nawe Theku awumncinyane. Sengike ngakhala kakhulu kule ngosi ngezinkampani zezimoto zilibukela phansi leli dolobha ngokuthi izimoto ezintsha ezisuke zethuliwe kuthathe isikhathi ukuthi zifike kulo. Kodwa kungijabulisile ukubona iNissan GT-R ipake emgwaqeni onganakekile e-Albert Park ngamaholidi ezikole asebusika.

Kuyo futhi le ngosi sike sakuveza ngaphambilini kumenyezelwa ukufika kwayo ukuthi le-GTR akuzoba unami nginaye ngoba isandla singena sishone ephaketheni. Ngizamile ukuhudula izinyawo ngilindile ukuthi ukhona ozoqhamuka ongumnikazi wale moto kodwa ngokubona kuhamba isikhathi ngagcina ngiwachithile amanzi ngaqhubeka nohambo lwami. Leya ntokazi noma insizwa ebihamba ngaleya GT-R ikhiphe isigidi nangaphezulu ngaleya moto. Kwabanye abafana nami leyo imali ongeke wayihlanganisa ngisho senihlangene ekhaya nithatha izimali zenu zempesheni emisebenzini yenu. Loya muntu obehamba ngaleya GT-R uhamba ngemoto enamandla enjini angu 397kW. Kuleya moto kwa Nissan balehlisile izinga lokusebenzisa upetrol kanjalo nesisi esingcolile esikhiqizwa yimoto.

Zonke izinhlobo zayo ziphuma nekhamera ngemuva. Iyimoto yomjaho enazo zonke izinto ozithola ezimotweni zejubane ongeke wazithola ezimotweni ezijwayelekile.

Njengoba iyintsha olunye ushintsho abalwenzile lusenjinini, uchassis kanye nakwi transmission.

Le GT-R ithathelwe ezimotweni zomjaho ezakhelwe ijubane izibeke kwelinye izinga.

KwaNissan bathi ngesikhathi yethulwa i-GT-R yembula ikhasi elisha ezimotweni zejubane, yakhiwe ngendlela yokuthi ibambelele emgwaqeni nabashayeli bayamukela ngezandla ezimhlophe.

Indlela esebenzisa ngayo upetrol ithe ukwehla uma kuqhathaniswa neyangaphambilini ebidla amalitha angu 12 ngo 100km, njengoba lena entsha isebenzisa amalitha angu 11.8 ngebanga elifanayo.

AKUMANDLA KUYAFIWA

Amandla enjini anyukile esuka ku 390kW bawabeka ku 397kW kwase kuthi itorque nayo balinyusa izinga layo isuka ku 612Nm bayibeka ku 628Nm.

Ngaphambili ohlangothini lomshayeli bazinike isikhathi ukuyenza base benza nesiqiniseko sokuthi zonke izinto bazenza ziqondane nomshayeli.

U-dashboard ukhanya bha ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka okwenza uma uhleli ngaphambili uzizwe kube sengathi usebhanoyini.

Zonke izinhlobo ziphuma nekhamera yangemuva esiza umshayeli ukuthi akwazi ukubona konke okwenzekayo ngemuva kwemoto.

Ziningi izinto ezidle imali ngendlela engacacile kule GT-R njengomsindo (iradio) wakhona owuhlobo olusha lwe Bose® Precision engatholakali lapha eNingizimu Afrika.

AMANANI

2012 GT-R Premium Edition R1,347,000

2012 GT-R Black Edition R1,397,000